Wijziging van de Wet BIG

35045 - Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de klinisch technoloog in de lijst van registerberoepen en het toekennen van bepaalde voorbehouden handelingen aan klinisch technologen.

Status

  Dossier Dossier

Publicatie:
Stb.2019, 182
Inwerkingtreding:
Stb.2020.132 - 1 juli 2020

Besluit opleidingseisen 
en deskundigheidsgebied
klinischtechnoloog
Stb. 2020, 96 - 
Inwerktreding: 1 juli 2020,
muv artikel6, dat in 
werking treedt met ingang
van 1 april 2020.

Written by: