Initiatiefwetsvoorstel invloed van zorgverleners

35660 - Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Veldman houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners Met dit wetsvoorstel wordt artikel 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangepast. Met de voorgestelde wetswijziging valt onder het begrip goede zorg ook de invloed van zorgverleners op het primaire proces van zorgverlening en zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Het uitgangspunt van deze wetswijziging is dat binnen zorginstellingen niks over de vakinhoud en beroepsontwikkeling van de zorgverlener wordt besloten, zonder deze daarbij te betrekken.

Status

 Internetconsultatie  Dossier  Dossier

Publicatie wet: Stb.
2022, 498

Kamerbrief over bekrachtiging
initiatiefwetsvoorstel wijziging Wkkgz
23-12-2022
De inwerkingtreding van de wet is voorzien per 1 juli 2023.

Inwerkingtreding
Stb. 2023.26
1 juli 2023