Wet Transparantieregister Zorg

35410 - Voorstel van wet van het lid Ploumen houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiënten-consumentenorganisaties (Wet transparantieregister zorg).

Op 10 maart 2020 heeft Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen het wetsvoorstel 'transparantieregister zorg' ingediend. Dit voorstel beoogt middels invoering van een verplicht openbaar register de financiële relaties tussen leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren en patiëntenverenigingen anderzijds zichtbaar te maken.

De kern van het nieuwe wetsvoorstel is om in de Geneesmiddelenwet, de Wet op de medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg het bestaan van een verplicht openbaar register op te nemen. In dit transparantieregister, wat zal worden bijgehouden door de Minister voor Medische Zorg en Sport, moeten alle financiële betrekkingen groter dan vijftig euro tussen fabrikanten/leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren en patiëntenverenigingen anderzijds worden opgenomen. Op grond van het voorstel zijn zorgaanbieders verplicht meldingen omtrent deze betrekkingen ten minste twee keer per jaar te doen. Daarnaast geldt de verplichting ook als de transactie via derden verloopt.

Het transparantieregister heeft tot doel dat patiënten er in de toekomst op kunnen vertrouwen dat geneesmiddelen of hulpmiddelen worden voorgeschreven omdat ze medisch gezien op dat moment de beste keuze voor hen zijn.

Status

Internetconsultatie Dossier
Written by: