Houthoff Litigation OPleidingsprogramma

Het Houthoff Litigation opleidingsprogramma

Een van de onderdelen van de Beroepsopleiding Advocaten is dat je zoveel mogelijk proceservaring opdoet en dus processtukken schrijft en zittingen bijwoont. 
Binnen de grote internationale kantoren werk je vooral aan omvangrijke zaken met grote belangen en in teams. Daarmee is het lastig om je procespunten te halen voor de opleiding. Daarom heeft Houthoff als belangrijk onderdeel voor het opdoen van proceservaring een samenwerking met een aantal kantoren in de sociale advocatuur. Daar word je voor een periode van ten minste één maand gedetacheerd en werk je in die periode volledig mee in de procespraktijk van het detacheringskantoor. Je behandelt zelfstandig zaken onder de begeleiding van ervaren advocaten en voert het woord op de zittingen. Onze ervaring is dat je over het algemeen al je procespunten in die maand haalt. Daarnaast – en net zo belangrijk - is het een hele waardevolle ervaring om mee te lopen in een heel ander soort praktijk en een ander soort cliënten te bedienen. Met deze samenwerking dragen wij bovendien een steentje bij aan de sociale advocatuur.  

Op zuid Advocaten - Floor de Graaff

"Mijn detachering bij advocatenkantoor Op Zuid Advocaten (voorheen Advokatenkollektief Oud-Charlois) in februari 2020 was een waardevolle ervaring. Het kantoor beschrijft zichzelf als een advocatenkantoor dat betaalbare juridische dienstverlening verricht en waar een grote maatschappelijke betrokkenheid wordt gecombineerd met de juiste dosis Rotterdamse nuchterheid. Een beschrijving die ik graag bevestig. De advocaten houden zich bezig met verschillende rechtsgebieden, waaronder familierecht, jeugdrecht, strafrecht, huurrecht, sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht."

"Bij Op Zuid Advocaten heb ik aan zaken gewerkt waar ik anders nooit mee in aanraking was gekomen en in één maand vaker voor de rechter gestaan dan in de anderhalf jaar daarvoor. De cliënten hadden ieder een eigen verhaal of probleem dat van grote invloed was op hun dagelijks leven. Gedacht kan worden aan een echtscheiding waarbij partijen vechten over de kinderen, iemand met weinig financiële middelen die onverwacht uit zijn of haar huurhuis wordt gezet of aan een volwassene die vanwege als tiener begane delicten niet de carrière kan verwezenlijken die hij of zij zo graag had gewild. Problemen stapelden zich vaak op, doordat cliënten zelf – als gevolg van taalbarrières, niet meewerkende betrokkenen, armoede of een gebrek aan (juridische) kennis – niet in staat waren de situatie te vertalen naar een juridische oplossing. Ook raakte de aard van de zaak vrijwel altijd aan de persoonlijke levenssfeer van de cliënt, waardoor deze vaak ook negatieve emoties meebracht, zoals woede, wanhoop en verdriet. De afhankelijkheid van deze cliënten van jou als advocaat bij het oplossen van hun probleem is hierdoor groot en het kunnen bieden van juridische ondersteuning dankbaar."

"Voor de wijze waarop de advocaten bij Op Zuid Advocaten iedere cliënt onbevooroordeeld tegemoet treden en kundig te woord staan heb ik veel bewondering. Niet alleen gaven zij cliënten die uit angst of schaamte terughoudend waren de ruimte om open te zijn, maar ook maakten zij op een zeer respectvolle manier een cliënt duidelijk dat wat hij of zij deed nu eenmaal niet door de beugel kon. Vaardigheden die elke advocaat zich eigen zou moeten maken. Tegelijkertijd was het schrijnend om te zien hoe de sociale advocatuur onder druk staat. Veel van de zaken betroffen toevoegingszaken, waarbij de advocaatkosten gedeeltelijk door de overheid worden vergoed omdat de cliënt deze zelf niet kan betalen. Voor de meeste toevoegingszaken wordt een vaste vergoeding betaald, terwijl de werkzaamheden maatschappelijk cruciaal zijn en vaak veel meer tijd vergen dan wordt vergoed. Hoewel het onderliggende probleem hiermee niet wordt opgelost, zou het mooi zijn als de samenwerking – waarbij de advocaat-stagiaires van Houthoff een maand lang door Op Zuid Advocaten worden ingezet – kan bijdragen aan het verlagen van deze druk en zo voor beide partijen meerwaarde heeft."

"Voor mij geldt dat ik dankzij de detachering al mijn procespunten heb behaald. Ook heeft het mij nog meer doen inzien hoe belangrijk het is dat iedereen, ongeacht achtergrond, opleiding of beschikbare financiële middelen, gelijke toegang heeft tot het recht. Het was een leerzame ervaring die ik niet had willen missen en waarvoor ik de advocaten van Op Zuid Advocaten graag bedank!"

Meesters aan de Maas - Grafton Cederburg

"In juni 2019 ben ik voor mijn procespunten gedetacheerd geweest bij het Rotterdamse advocatenkantoor Meesters aan de Maas ("MadM"). Dit sociale advocatenkantoor houdt zich voornamelijk bezig met het jeugd-, familie- en strafrecht. Bij MadM heb ik de sociale advocatuur leren kennen en meer in het bijzonder inzicht gekregen hoe het jeugd-, familie- en strafrecht het beste kan worden ingezet om bepaalde sociale doelen te bereiken. Denk hierbij aan het begeleiden en informeren van slachtoffers van ernstige misdrijven tijdens een strafproces, maar ook het waarborgen van het recht van een kind om in beginsel bij zijn of haar (biologische) ouders op te groeien. Deze praktijk wijkt sterk af van het werk dat ik bij Houthoff voornamelijk doe, namelijk het adviseren over nationale en internationale fusies en overnames, waarbij ik optreed voor zowel private equity als strategische partijen. Daarbij behartig ik voornamelijk de commerciële belangen van de cliënten. De detachering heeft mij in staat gesteld om mijn werk waar mogelijk te relativeren, maar zeker ook extra (sociale) vaardigheden geleerd die van pas zullen komen bij mijn werk voor Houthoff."

Zumpolle Advocaten - Philou Tomassen

"Begin 2021 ben ik in het kader van detachering een maand werkzaam geweest bij Zumpolle Advocaten in Utrecht, met als doel om meer proceservaring op te doen tijdens mijn advocaat-stage. Zumpolle heeft een brede praktijk en is voornamelijk werkzaam binnen de sociale advocatuur. Het zijn stuk voor stuk advocaten die zeer betrokken zijn bij hun cliënten en de bijkomende maatschappelijke problematiek. Dagelijks kloppen mensen aan met zaken als dreigende dakloosheid, een ontslag op staande voet, uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook slachtoffers van de toeslagenaffaire en andere sociale zekerheidskwesties. Ik werd door de collega's van Zumpolle intensief betrokken bij deze zaken. Zo heb ik vaak bij intake-gesprekken gezeten, zittingen bijgewoond en natuurlijk ook zelf processtukken geschreven en het woord gevoerd in de rechtszaal. De zaak die mij het meest is bijgebleven, betrof een misbruikzaak van een minderjarige jongen. Hierin stond ik hem als slachtoffer bij om zijn verhaal naar voren te brengen en te verwoorden wat het misbruik voor een gevolgen heeft voor zijn leven."

"Ik ben erg enthousiast over deze samenwerking met Zumpolle. Op de eerste plaats omdat het leerzaam is om op zelfstandige wijze verschillende zaken te behandelen. Daarnaast biedt het een unieke inkijk in de sociale advocatuur, die compleet anders is dan de praktijk van Houthoff. Het was een bijzondere ervaring en zal hier nog vaak aan terugdenken."

Spuistraat 10 Advocaten - Zeki Korkmaz

"Wat de samenwerking tussen Spuistraat 10 Advocaten (Spuistraat 10) en Houthoff bijzonder maakt, is dat het laat zien hoe de sociale en de commerciële advocatuur de handen ineen kunnen slaan om elkaar te helpen."

"Het is geen geheim dat de sociale advocatuur (op financieel vlak) onder druk staat. Dankzij de samenwerking met Spuistraat 10 krijgen wij inzicht in het werk van sociale advocaten en kunnen wij hen ondersteunen bij hun – voor de maatschappij cruciale – werkzaamheden. Hierdoor kunnen cliënten met een kleine(re) portemonnee vaker worden bijgestaan. Tegelijkertijd maak je als advocaat-stagiair tijdens je detachering een steile leercurve door. Dit komt mede doordat je in een korte periode veel (verschillende) zaken behandelt. De advocaten van Spuistraat 10 specialiseren zich namelijk in diverse rechtsgebieden. Hierdoor heb ik onder andere een zaak mogen bepleiten voor de vreemdelingenrechter, begeleidde ik cliënten nadat hun uitkering was stopgezet, bracht ik een schikking tot stand tussen familieleden en stond ik cliënten bij bij verschillende arbeidsrechtelijke geschillen. Het feit dat je in een korte periode zoveel (proces)stukken opstelt en dat je vaak voor de rechter komt te staan, tezamen met het feit dat je een maand (of langer) rondloopt bij Spuistraat 10, vormt je als advocaat."

"De ervaringen die ik heb opgedaan en de (sociale) vaardigheden die ik bij Spuistraat 10 heb geleerd komen goed van pas bij mijn werk als curator en advocaat bij Houthoff. De advocaat-stagiaires die nog gedetacheerd worden bij Spuistraat 10 gaan ongetwijfeld hetzelfde ervaren. Ik wens hen dan ook veel succes bij deze bijzondere ervaring."