De Meerwaarde

 

Litigation Design

Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bij litigation design draait het om het zo effectief mogelijk vertellen van het verhaal van cliënt. Hierbij maken we gebruik van grafische en andere visuele instrumenten om het standpunt van cliënt te ondersteunen. Op dusdanige wijze dat het verhaal begrepen wordt én beklijft.

In een aantal zaken waarin het doorgronden van ingewikkelde technische en chemische processen essentieel was voor de juridische beoordeling, heeft Legal Design enorm geholpen deze ingewikkelde processen begrijpelijk te maken voor de rechter, tot bewondering van de cliënten.

- Alexander van der Voort Maarschalk | partner Houthoff

Contract design 

Contract design is het visueel ondersteunen van juridische documenten met als specifiek doel lezers sneller door de tekst heen te helpen en misinterpretaties te voorkomen. Bijkomend voordeel van contract design is naast snelheid een verbeterd begrip en een positievere leeservaring. Zo helpen wij cliënten op effectieve en efficiënte manier door contracten en algemene voorwaarden heen. 

Stakeholder design 

In beeld valt niets te verbergen. Dat maakt het inzetten van legal design een effectief middel tijdens het op één lijn krijgen van een complex stakeholderveld. Er wordt direct duidelijk waar de wensen en ideeën van stakeholders verschillen en heeft een positief effect op het snel tot stand komen van een constructief gesprek. 

Strategy design 

Legal design wordt ook ingezet om contactmomenten met cliënten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat doen we onder andere door de mogelijke strategieën visueel te ondersteunen of door de stappen in het proces voor u inzichtelijk te maken.