Verzekerdeninvloed Zvw

34971 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Met het voorstel Verzekerdeninvloed Zorgverzekeringswet wordt voorgesteld om wettelijk te regelen op welke wijze en op welke gebieden verzekerden minimaal invloed moeten kunnen uitoefenen op het beleid van de verzekeraar. Met dit voorstel wordt de positie van de consument/patiënt versterkt.

Status

 Internetconsultatie Dossier   Dossier Publicatie:
Stb. 2020, 95
Inwerkingtreding: Stb.
2020,323
- 1 januari
2021
Written by: