hoge raad

News Update Hoge Raad

Week 27 | Eisen aan stelplicht als gegevens zich in domein wederpartij bevinden
8 七月 2022
8 juli 2022

CIVIEL

Eisen aan stelplicht als gegevens zich in domein wederpartij bevinden
De HR oordeelt dat van een partij niet kan worden gevergd dat zij een stelling onderbouwt voor zover de voor die onderbouwing benodigde gegevens zich bevinden in het domein van de wederpartij en zij daar geen toegang toe heeft.

ECLI:NL:HR:2022:1058

CIVIEL

Eiswijziging in renvooiprocedure
De HR oordeelt dat een eiswijziging in een renvooiprocedure in ieder geval toelaatbaar is indien daarmee niet wordt getreden buiten de grenzen van hetgeen partijen ten overstaan van de rechter-commissaris verdeeld hield. De HR merkt op dat deze grenzen niet steeds scherp hoeven te zijn getrokken, aangezien zowel bij het aanmelden van de vordering als bij het doen van tegenspraak slechts summier hoeft te zijn opgegeven wat wordt gevorderd, respectievelijk tegengesproken, en op welke gronden.

ECLI:NL:HR:2022:1057

Meld u aan voor de News Update Hoge Raad
Written by:

主要联系人

鹿特丹
Advocaat | Partner
+31 10 217 29 28
+31 6 1304 8574