Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

34768 - Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders).

Dit wetsvoorstel regelt aspecten die voortvloeien uit de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), alsmede de noodzakelijke technische overgangsregelingen. Daarnaast bevat dit wetsvoorstel enkele inhoudelijke wijzigingen.

Status

Internetconsultatie  Dossier  Dossier

Inwerkingtreding: Stb 2021. 344 - 1 januari 2022

Publicatie: 
Stb.2020, 181
Besluit van 17 maart 2021,
houdende wijziging van 
diverse algemene maatregelen
van bestuur in verband met de invoering
van de Aanpassingswet Wet toetreding
zorgaanbieders: Stb. 2021, 158

Written by: