Wijziging van de Wet normering topinkomens

Wijziging van de Wet normering topinkomens (tegengaan van ontwijking en versterking toepassing in de zorgsector)

Het voorstel bevat drie bepalingen die eerder onderdeel uitmaakten van het wetsvoorstel Evaluatie WNT, namelijk:
  1. Onderaannemersconstructies in de zorg
  2. Aanpassing begrip gelieerde rechtspersoon
  3. Algemene anti-misbruikbepaling

Status
Kamerbrief ontwijkingsconstructies Wet normering topinkomens (WNT)*
22-02-2018
Internetconsultatie
20-06-2019

*Voorgeschiedenis
De WNT (WNT1) is in 2013 in werking getreden. Nadien is een aantal wetswijzigingen doorgevoerd om de wet aan te scherpen en de werking te verbeteren. De meest recente wetswijziging heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de eerste wetsevaluatie uit 2015 (WNT2). De Evaluatiewet WNT is in 2017 in werking is getreden. Op 14 november 2017 heeft de minister van BZK in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het nog in te dienen wetsvoorstel (WNT3) buiten verdere behandeling wordt gelaten. Daarmee is het advies van de RvS op 15 november 2017 openbaar geworden (samenvatting). Zie ook:

Written by: