Klimaat & Mededingingsrecht

Onze EU & mededingingsrecht specialisten beschikken over grondige kennis en veel praktijkervaring op het gebied van het mededingingsrecht en klimaatverandering. Het rechtsgebied maakt een snelle ontwikkeling door, zowel op nationaal als EU niveau. In de praktijk kan klimaatverandering een rol spelen in de naleving van de mededingingsregels, als verweer in kartelonderzoeken, of in fusiemeldingen.

Het EU & Competition Team adviseert verschillende organisaties onder andere over de aspecten van het mededingingsrecht en regelgeving bij het opzetten en handhaven van systemen voor duurzaamheids- en milieucertificaten en -labels en overeenkomsten inzake emissiehandel in verschillende sectoren. Het team neemt verder – waar mogelijk – klimaatveranderingsaspecten op in zijn reguliere advies over naleving van de mededingingsregels.

Recente ontwikkelingen

  • De Autoriteit Consument & Markt is een belangrijke promotor van het opnemen van elementen van klimaatverandering in beoordelingen van kartels. Recentelijk heeft de ACM conceptrichtlijnen gepubliceerd over het onderwerp van duurzaamheidsinitiatieven en het kartelverbod.
  • Op EU-niveau legt de Europese Commissie (DG Mededinging) eveneens steeds meer het accent op aspecten van klimaatverandering in het mededingingsrecht. De Commissie zal nog voor de zomer van 2021 een rapport publiceren met de resultaten van haar openbare raadpleging op dit gebied.
  • Advised private and public organisations and public-private partnerships on the State aid rules involving various initiatives, such as reducing the CO2 emissions in the production process, producing renewable energy and realising innovative applications and circular production methods. Moreover, the team was involved in numerous proceedings concerning measures introduced to achieve climate objectives at national and local level.
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Greetje van Heezik

Key Contact

Brussel
Advocaat | Counsel
+32 2 507 98 10
+32 4 7586 8593