Complaints Procedure

Klachtenregeling

Houthoff streeft naar hoogwaardige dienstverlening. Indien u onverhoopt ontevreden bent over het werk dat een advocaat of een (kandidaat-)notaris namens Houthoff heeft uitgevoerd, of over een door Houthoff aan u verzonden declaratie, verzoeken wij u uw klacht aan ons kenbaar te maken. Overeenkomstig de procedure zoals vastgelegd in onderstaande Kantoorklachtenregeling zullen wij uw klacht in behandeling nemen en er naar streven uw klacht binnen een redelijke termijn op te lossen.

Klik hier voor onze Kantoorklachtenregeling Advocatuur (PDF)

Klik hier voor onze Kantoorklachtenregeling Notariaat (PDF)