Breakfast Briefing New York

Cassatieseminar 2018: Hoge Raad en Ondernemingsrecht

De aanhouder wrikt, het bestuur beschikt.

Fusies en overnames leiden regelmatig tot geschillen tussen bestuur en aandeelhouders. De afgelopen decennia hebben de Ondernemingskamer en de Hoge Raad de verhouding tussen bestuur en aandeelhouders vormgegeven met als voorlopige sluitstukken de uitspraken Elliott/AkzoNobel en Boskalis/Fugro. De regels van het spel rond overnamepogingen zijn ook onderwerp van een maatschappelijk debat.

Deze uitspraken roepen fundamentele vragen op:
  • Hebben de Ondernemingskamer en de Hoge Raad een evenwichtig raamwerk geschapen?
  • Is dit raamwerk gebaseerd op een principiële visie of het resultaat van de bijzonderheden van de zaken die moesten worden beslist?
  • Wat zegt deze rechtspraak over de taakopvatting van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad?  

Deze en andere vraagstukken worden besproken tijdens het Cassatieseminar 2018: Hoge Raad en Ondernemingsrecht.

Na afloop van het seminar zal een schriftelijk bewijs van deelname (certificaat) worden verstrekt, zodat de deelname aan het seminar kan worden ingebracht als opleidingspunten (PO) bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Giovana van den Bighelaar

Jan Willem de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 62
+31 6 1851 6628
Jetty Tukker

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 18
+31 6 5339 7433
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758