Employment Event

12 september 2022
Amsterdam
15:00
15:00
Wij organiseerden het Employment Event op 12 september in Amsterdam. Tijdens het evenement werd een aantal van onze advocaten geïnterviewd over recente juridische ontwikkelingen:

HET CONTRACT: PAPIER EN PRAKTIJK

Het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht is in de praktijk niet altijd eenvoudig. Juridische procedures waarbij een opdrachtnemer plotseling stelt werknemer te zijn met alle rechtsbescherming die bij een arbeidsovereenkomst hoort zijn bepaald geen zeldzaamheid. Edward de Bock vertelt waarom dit onderscheid van belang is, hoe de overeenkomst ‘van kleur kan verschieten’ en welke criteria relevant zijn bij een arbeidsovereenkomst.

REORGANISATIE: AANDACHTSPUNTEN EN VALKUILEN

Een verslechterde financiële positie of aanpassing van de strategie kunnen voor een onderneming aanleiding zijn voor een reorganisatie. Een proces dat, zowel voor de werkgever als werknemer, alleen met grote zorgvuldigheid tot een goed eind kan worden gebracht. Jet Stolk gaat in op de aandachtspunten voor een geslaagde reorganisatie en bespreekt welke valkuilen daarbij vermeden moeten worden.

GELD: DOKKEN OF MOKKEN?

Geld speelt een belangrijke rol bij (het einde van) de arbeidsovereenkomst. De wet kent twee ontslagvergoedingen: de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Voornamelijk de billijke vergoeding is een bron van discussie. De criteria voor de berekening hiervan zijn mede relevant omdat het risico op toekenning van een billijke vergoeding vaak wordt ‘afgekocht’ in een beëindigingsregeling. Ook andere (financiële) elementen spelen een rol bij het treffen van een beëindigingsregeling. Arjan Adams bespreekt de aandachtspunten en do’s en don’ts met betrekking tot onderhandelingen over beëindigingsregelingen als alternatief voor een procedure.

Tussen deze interviews door behandelde Naomi Dempsey een aantal spraakmakende en tot de verbeelding sprekende uitspraken.

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Willemijn de Kruif.

Taal: Nederlands

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 49
+31 6 5184 5347