Employment

Employment seminar

Integriteit op de werkvloer

In deze tijd van #metoo en discussies over normen en waarden kan worden gesteld dat integriteit een hot item is. Wat betekent integriteit binnen uw bedrijf, hoever reikt uw zorgplicht en hoe gaat u om met een werknemer die zich niet-integer gedraagt? Op ons Employment seminar zullen wij dit vraagstuk vanuit diverse disciplines benaderen.

Rixt de Vries is partner op de Employment sectie van Houthoff en geeft een korte inleiding over welke wet- en regelgeving van toepassing is in geval van integriteit op de werkvloer. Daarbij zullen ook de laatste ontwikkelingen de revue passeren, met zelfs een uitstapje over onze landsgrenzen heen.

Freek Walther, medeoprichter van en werkzaam bij De Vertrouwenspersoon, is specialist op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen arbeidssituaties. Hij gaat, aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de eigen praktijk en een aantal prikkelende stellingen, in op de mogelijkheden die de werkgever heeft om effectief om te gaan met integriteit en sociale veiligheid op het werk. Daarbij komt ook de momenteel veelgehoorde vraag aan de orde: 'Mag hier dan helemaal niets meer?'

Maartje Laterveer is journalist en schrijft onder andere een wekelijkse column in het Financieele Dagblad waarin zij zich verdiept in de vraag wat het betekent om vrouw te zijn in de 21ste eeuw en wat dit inhoudt voor de werkvloer. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en onderzoeksresultaten zal zij de stand van zaken na anderhalf jaar #metoo analyseren. Wat is er de afgelopen anderhalf jaar nu eigenlijk gebeurd? Waar staan we nu, en waar moeten we heen?

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Giovana van den Bighelaar.

Taal: Nederlands

Rixt de Vries

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 00
+31 6 2248 0662

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632
Giovana van den Bighelaar

Key Contact

Amsterdam
Client Events Specialist
+31 20 605 64 58
+31 6 2283 1651