Healthcare Course

Healthcare Course | 8 & 9 maart 2018

Landgoed Duin & Kruidberg


Samenwerkingen en fusies in de zorg zijn aan de orde van de dag en zullen dat ook nog wel even blijven. Schaalgrootte wordt door vele zorginstellingen gezien als noodzakelijk voor de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg, maar ook voor investeringen, het verzamelen van relevante big data en het aantrekken van personeel. Daarbij stuiten fusies op toenemende maatschappelijke weerstand, zowel vanuit politiek, patiëntenfederaties en zorgverzekeraars. Zo kondigde ACM onlangs aan haar toezicht op zorgfusies te verscherpen en kritischer te gaan kijken naar risico's voor concurrentie in de zorg. Samenwerkingen daarentegen worden door politiek en toezichthouders juist toegejuicht. Ongeacht de juistheid van deze maatschappelijke opvattingen, zijn zowel fusies als samenwerkingen complexe operaties waar vele competenties en skills aan te pas komen.

Op 8 en 9 maart 2018 organiseren we een Healthcare Course, waar specifiek ten behoeve van legal counsels en secretarissen van raden van bestuur van Ziekenhuizen in Nederland wordt ingegaan op vragen als:

  • Wanneer kies je voor een samenwerking of een fusie?
  • Wat zijn de relevante aspecten bij het besluitvormingsproces over een samenwerking of een fusie? En welke consequenties hebben keuzes ten aanzien van governance voor bijvoorbeeld het (eventuele) fusietoezicht door NZa en ACM?
  • Op welke wijze kunnen samenwerkingsafspraken worden vastgelegd en met welke fiscale aspecten houd je hierbij rekening?
  • Moet de samenwerking of fusie worden gemeld bij NZa en ACM? En als dat zo is, hoe ziet een dergelijk traject er inhoudelijk en procesmatig uit?

De cursus zal worden gegeven door experts op de verschillende gebieden. Zo zullen ambtenaren van NZa en ACM spreken, zal Pien Beltman, voormalig secretaris van de raad van bestuur van AMC als 'ervaringsdeskundige' vertellen hoe het is om tijdens een fusietraject de raad van bestuur te adviseren en zal Wouter van Leeuwen van BCG spreken over de strategische keuzes in dit verband. Deze sprekers worden afgewisseld met sprekers (advocaten, notarissen en fiscalisten) van Houthoff.

De 2-daagse cursus wordt gehouden op Landgoed Duin & Kruidberg en is inclusief diner en overnachting. Deelname aan deze cursus bedraagt € 189,- per persoon (excl. BTW), inclusief overnachting.

Bekijk het volledige programma.

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Willemijn de Kruif.

Deelname is exclusief op uitnodiging.

Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Murat Duman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 69 46
+31 6 5360 1139
Lumine van Uden

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 65 58
+31 6 2312 0060
Willemijn de Kruif

Key Contact

Amsterdam
Client Events Adviser
+31 20 605 64 28
+31 6 2267 8198