Employment

Houthoff Employment Briefing

14 november 2017
15:00
15:00 tot 19:00
Stedelijk Museum Amsterdam

Met de naderende inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, die een aanzienlijke aanscherping van de huidige wet- en regelgeving zal betekenen, worden privacy vraagstukken steeds belangrijker.

Vanaf het moment van sollicitatie tot na het ontslag, ieder fase kent wel zo zijn privacy vraagstukken waar werkgever en werknemer rekening mee moeten houden. Mag de sollicitant worden gescreend, onder welke voorwaarden mag je personeel controleren en een onderzoek instellen, hoe ga je om met personeelsgegevens?

Een panel bestaande uit een hoogleraar, een rechter en een partner arbeidsrecht van Houthoff, zullen hun licht laten schijnen op deze aspecten aan de hand van een casus. Rixt de Vries, eveneens partner arbeidsrecht bij Houthoff, zal als dagvoorzitter de discussie leiden en het panel met prikkelende vragen het vuur aan de schenen leggen. Uiteraard krijgt u daarbij ook gelegenheid uw invloed te laten gelden. Hoe meer interactie, hoe effectiever de middag wordt!

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Giovana van den Bighelaar.

Taal: Nederlands

Rixt de Vries

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 00
+31 6 2248 0662

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632
Giovana van den Bighelaar

Key Contact

Amsterdam
Client Events Specialist
+31 20 605 64 58
+31 6 2283 1651