Real Estate

Pensioen in verandering

De pensioenwereld is aan constante verandering onderhevig. De balans tussen jong en oud verschuift, waardoor het pensioenstelsel anders moet worden ingericht. Nieuwe toetreders op de markt en consolidatie versnellen de ontwikkelingen binnen ons pensioenstelsel. Wat betekenen deze veranderingen voor uw organisatie en uw mensen?

Houthoff organiseert dit jaar een tweetal pensioen seminars voor professionals met een werkveld binnen de pensioenwereld. De tweede editie van dit jaar zal plaatsvinden op maandag 11 februari. Specialisten van Houthoff gaan in op actuele juridische risico's, de op stapel staande veranderingen en vraagstukken waarmee de sector te maken krijgt.

De middag start met een plenaire sessie waarin de Wakkerligpunten van de Pensioenbestuurders aan de orde komen. Deze wakkerligpunten zijn het resultaat van een onderzoek dat door Houthoff is uitgevoerd. 

Vervolgens gaan we in workshops in op de volgende onderwerpen:

  • Introductie pensioenrecht voor HR-professionals
  • Litigation
  • Werkingssfeer Bedrijfstakpensioenfondsen
  • De werking van een Pensioenfonds geïllustreerd

Door de kleinschalige opzet -in de vorm van workshops is er ruimte dieper in te gaan op specifieke aspecten die in de praktijk spelen.

Tot slot gaat de zaal in discussie met een panel van deskundigen over onder andere bestuurlijke onderwerpen als de voordelen van een one-tier model en taakverdeling en rolvastheid tussen bestuur, verantwoordingsorgaan en raad van toezicht. 

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Willemijn de Kruif.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 53
+31 6 5122 0783
Laila Berrich

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 10 217 29 36
+31 6 5129 5051
Willemijn de Kruif

Key Contact

Amsterdam
Client Events Adviser
+31 20 605 64 28
+31 6 2267 8198