Real Estate

Pensioen in verandering

04 juni 2018
15:00
15:00 tot 18:00
Houthoff Amsterdam

De pensioenwereld is aan constante verandering onderhevig. De balans tussen jong en oud verschuift, waardoor het pensioenstelsel anders moet worden ingericht. Nieuwe toetreders op de markt en consolidatie versnellen de ontwikkelingen binnen ons pensioenstelsel. Wat betekenen deze veranderingen voor uw organisatie en uw mensen?

Houthoff organiseert dit jaar een tweetal pensioen seminars voor professionals met een werkveld binnen de pensioenwereld. De eerste editie van dit jaar zal plaatsvinden op maandag 4 juni. Specialisten van Houthoff gaan in op actuele juridische risico's, de op stapel staande veranderingen en vraagstukken waarmee de sector te maken krijgt.

De middag start met een plenaire sessie waarin de ontwikkeling in de pensioensector in brede zin centraal staan. Daarbij komen onder andere thema' s aan de orde als: een nieuw pensioenstelsel? De stand van zaken; concentratie: fuserende bedrijfstakpensioenfondsen; ontwikkelingen inzake de verplichtstelling; carve out van pensioenaanspraken; de invloed van Europa op onze pensioenen en de toezichtthema's voor 2018 van DNB/AFM.

Vervolgens gaan we in workshops in op de volgende onderwerpen:

  • Wijzigingen Pensioenrecht
  • Vermogensbeheer
  • OR & Medezeggenschap
  • Collectieve Waardeoverdracht
  • Privacy & AVG

Door de kleinschalige opzet -in de vorm van workshops is er ruimte dieper in te gaan op specifieke aspecten die in de praktijk spelen.

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Willemijn de Kruif.

Deelname is exclusief op uitnodiging.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 53
+31 6 5122 0783

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632
Harm-Paul Plas

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 64
+31 6 1590 2130
Jacques Kröner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 25 44
+31 6 5144 5782

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 65 13
+31 6 4354 9590
Jurre Reus

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 65 76
+31 6 8380 3239
Willemijn de Kruif

Key Contact

Amsterdam
Client Events Adviser
+31 20 605 64 28
+31 6 2267 8198