Seminar Speciale Sectoren en het aanbestedingsrecht

23 mei 2018
15:30
15:30
Gustav Mahlerplein 50
1082 MA Amsterdam

De Aanbestedingswet kent een bijzonder regime voor speciale-sectoropdrachten. Speciale-sectorbedrijven en marktpartijen die meedingen naar speciale-sector-opdrachten hebben daardoor te maken met specifieke aanbestedingsvraagstukken.

Op woensdag 23 mei 2018 organiseert Houthoff speciaal voor bedrijfsjuristen een bijeenkomst 'Speciale sectoren en het aanbestedingsrecht'. Michel Klijn en Janet Meesters gaan - mede aan de hand van de laatste ontwikkelingen - onder meer in op de volgende onderwerpen: 

  • Relevante verschillen tussen klassieke en speciale-sectoraanbestedingen
  • Signalering van actualiteiten in de speciale sectoren
  • Wanneer is er sprake van een 'relevante activiteit'? 
  • De (on)mogelijkheden van samenwerking zonder aanbesteding en het gebruik van erkenningsregelingen 
Michel Klijn

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 25 43
+31 6 2221 0174