hoge raad

News Update Hoge Raad | Week 06

Geen extra vereisten voor vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
07 二月 2020
7 februari 2020 

Civiel

Geen extra vereisten voor vernietiging arbeidsovereenkomst wegens bedrog
X wordt aangesteld als Directeur Zorg maar binnen 5 maanden op staande voet ontslagen wanneer blijkt dat het cv van X onjuiste informatie bevatte ten aanzien van eerdere werkgevers, eerdere functies, genoten opleidingen, BIG-(her)registratie(s) en opgedane werkervaring. De werkgever vordert, na het uitbrengen van een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring wegens bedrog, terugbetaling van het salaris. De HR oordeelt dat het hof had miskend dat de bescherming van de werknemer als zwakkere partij niet meebrengt dat voor het succesvol kunnen vernietigen van een arbeidsovereenkomst het extra vereiste geldt dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken. De HR overweegt daarbij dat indien de arbeidsovereenkomst voordeel heeft opgeleverd voor de werkgever, daarmee rekening kan worden gehouden bij het eventueel deels ontzeggen van de werking van de vernietiging omdat de reeds ingetreden gevolgen bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt en/of bij het vaststellen van de wederzijdse verplichtingen tot ongedaanmaking.

ECLI:NL:HR:2020:213


Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

Written by:
Bart van der Wiel

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058