hoge raad

Hoge Raad | Arbeidsrechtelijke maatstaven

News Update Hoge Raad | Week 08
21 二月 2020
25 februari 2020

Civiel

Arbeidsrechtelijk maatstaven
De Wet werk en zekerheid maakt hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure mogelijk. In eerste aanleg wees de kantonrechter het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden af. De HR oordeelt dat een arbeidsovereenkomst niet gedeeltelijk kan worden ontbonden op grond van artikel 7:671b BW. Dit laat echter onverlet dat een arbeidsovereenkomst door of op initiatief van partijen op andere manieren gedeeltelijk kan worden beëindigd. De HR geeft daarvan vijf voorbeelden. Eén daarvan is dat de werknemer een (mogelijk voorwaardelijk) voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst doet, waarmee de werkgever mogelijk moet instemmen op grond van goed werkgeverschap. De HR zet uiteen wat de mogelijke rechtsgevolgen van zo een voorstel zijn. Ten slotte oordeelt de HR dat de rechter in hoger beroep 'ex nunc' moet beoordelen of een ontbindingsverzoek ten onrechte is afgewezen.

ECLI:NL:HR:2020:283

'Ex tunc' toetsing bij beoordeling ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst
De Wet werk en zekerheid maakt hoger beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure mogelijk. In eerste aanleg wees de kantonrechter het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden toe. De HR oordeelt dat het feit dat de rechter in hoger beroep de toewijzing van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werkgever 'ex tunc' moet beoordelen, niet afdoet aan de herkansingsfunctie van het hoger beroep. Het staat partijen dan ook vrij andere feiten en omstandigheden naar voren te brengen dan in eerste aanleg zijn aangevoerd. De rechter in hoger beroep mag echter alleen acht slaan op door partijen aangevoerde feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór de ontbindingsbeschikking van de kantonrechter, aldus de HR.

ECLI:NL:HR:2020:284
Written by:
Rob Meijer

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309