hoge raad

Precontractuele informatieplicht franchisegever

News Update Hoge Raad | Week 38
21 September 2018

Civiel

Precontractuele informatieplicht franchisegever
Een franchisenemer vordert vernietiging van een franchiseovereenkomst met Albert Heijn. De franchisenemer stelt dat hij onvoldoende is voorgelicht over de te verwachten omzet. De HR oordeelt – onder verwijzing naar eerdere rechtspraak – dat uit hetgeen redelijkheid en billijkheid eisen geen algemene regel voortvloeit dat een franchisegever een franchisenemer moet inlichten omtrent de te verwachten omzet of winst. De bijzondere omstandigheden van het geval kunnen echter wel een zodanige verplichting meebrengen. De HR vervolgt dat de Europese Erecode inzake Franchising niet zonder meer kan worden aanvaard als in Nederland levende rechtsovertuiging als bedoeld in artikel 3:12 BW. Daarom bestond ook op basis daarvan geen algemene verplichting voor Albert Heijn om in de precontractuele fase alle beschikbare informatie aan de franchisenemer te verstrekken. 

ECLI:NL:HR:2018:1696

Civiel

Voordeel onteigenaar door winning bodembestanddelen
Het hof oordeelde dat overeenkomsten tussen enerzijds A en B en anderzijds A en C samenhangen, zodat beëindiging van de overeenkomst tussen A en B ook het einde van de overeenkomst tussen A en C betekent. Deze beslissing wordt vernietigd door de HR. Voor het oordeel dat het einde van de ene overeenkomst ook het einde van de andere overeenkomst betekent, is de enkele vaststelling dat overeenkomsten samenhangen onvoldoende. Voor het aannemen van dergelijke lotsverbondenheid is een nadere motivering vereist. 

ECLI:NL:HR:2018:1694

Meld u aan voor de Hoge Raad News Update

 

Written by:
Bart van der Wiel

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 11
+31 6 2025 0758
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309
Jan Frans de Groot

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 44
+31 6 5152 7324
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058