De zorgsector staat onder druk. Door de vergrijzing en steeds knappere, maar ook duurdere behandelmethoden stijgen de kosten terwijl de uitgaven niet verder mogen groeien. De overheid heeft om die reden de gereguleerde marktwerking geïntroduceerd. Dat wil zeggen dat zorginstellingen enerzijds geacht worden te concurreren op het gebied van portofolio-keuzes, kwaliteit, prijs en financiering en te maken hebben met bestuurdersaansprakelijkheid en mededingingsregels. Anderzijds worden zij zwaar gereguleerd, bijvoorbeeld ten aanzien van winstuitkering, aanbesteding, beloningen en governance. Deze spanning noopt tot creativiteit, zowel medisch inhoudelijk als op organisatorisch terrein.

Focus, economies of scale, innovatieve zorg, nieuwe financieringsvormen, moeten uitkomsten bieden voor de zorgbestuurder. Het Zorgteam van Houthoff begrijpt deze ontwikkelingen en toont telkens weer aan hier grote toegevoegde waarde te kunnen bieden. Het Zorgteam bestaat uit ruim 20 juridisch specialisten die zowel hun eigen specialisme (zoals mededingingsrecht, regelgeving, governance, M&A, financiering, privacy, arbeidsrecht) als de sector door en door kennen. Waar nodig kunnen zij daarbij bovendien terugvallen op de andere 280 specialisten van Houthoff. Het Zorgteam adviseert instellingen op het gebied van cure en care, zorgverzekeraars en investeerders.


 • "A client states that 'Houthoff is able to create simple and clear explanations on difficult topics'.”
  Chambers Europe, Healthcare (2024 Edition)
 • "A client mentioned: ‘The team communicates in a clear and sharp way. Practical and trustworthy. Has extensive knowledge and track record in competition law. Is always available for questions and support’."
  Legal 500, Healthcare (2024 Edition)
 • "A client states that the Houthoff team 'handles our cases with great diligence, with a hands-on mentality'."
  Chambers Europe, Healthcare (2023 Edition)
 • "A client mentions: 'Houthoff has an excellent industry understanding, and gives good, responsive advice'."

  Chambers Europe, Healthcare (2023 Edition)
 • Recommended
  Legal 500, Healthcare & life sciences (2023 Edition)
 • “A client regards the team as ‘very well informed on the latest developments within healthcare regarding both legislation and stakeholder management’.”
  Chambers Europe, Healthcare (2022 Edition)
 • “A client notes that the team is "solution-oriented, supportive and thoughtful."
  Chambers Europe, Healthcare (2021 Edition)
 • Clients appreciate the firm for its "sound, pragmatic and tailor-made advice."
  Chambers Europe, Healthcare (2021 Edition)
 • “The team is open and honest and work together.”
  Legal 500, Healthcare & life sciences (2021 Edition)
 • “The most important quality is knowing how to influence people and Houthoff is good at building relationships.”
  Legal 500, Healthcare & life sciences (2021 Edition)
 • “Intellectual capability is unparalleled, relationship focus is very good, broad perspective in thinking and acting, real part of the movement to create value in healthcare.”
  Legal 500, Healthcare & life sciences (2021 Edition)

Voorbeelden van onze expertise in de zorgsector

Een belangrijk onderdeel van ons werk bestaat uit het begeleiden van (complexe) strategische heroriëntaties van zorginstellingen. Het kan dan gaan om fusies, joint ventures, overnames, maar ook om afstotingen. De inzet van advocaten en notarissen uit verschillende disciplines zorgt ervoor dat in nauwe samenwerking met de cliënt het traject zorgvuldig wordt begeleid. Of het nu gaat om de melding bij de ACM en NZa, complexe samenwerkingsovereenkomsten, toepasselijke zorgwetgeving (waaronder de WTZi, WMG, Zvw, Wlz en WNT) of het structureren van bestuur en toezichthouders, het Zorgteam zorgt voor een pragmatische en solide oplossing. Zo heeft het Zorgteam de complexe horizontale fusie begeleid tussen de universitaire ziekenhuizen AMC en VUmc en vele andere ziekenhuisfusies (waaronder in Rotterdam, Tilburg en Haarlem/Hoofddorp).

Naast deze trajecten staat het Zorgteam ook nieuwe markttoetreders bij. Zo adviseerde het Zorgteam een verzekeraar die in 2018 tot de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt zal toetreden. Daarbij heeft de multidisciplinaire aanpak van het Zorgteam zich bewezen door de inzet van specialisten op het gebied van de Wft, zorgwetgeving, WNT en corporate governance structuren.

Ons multidisciplinaire Zorgteam is actief betrokken in het publieke debat over de vormgeving van zorg in de toekomst. Onze specialisten denken mee over de grote uitdagingen waar de zorg voor staat. Of dat nou op macroniveau is of op het niveau van een of meer individuele aanbieders. De oplossingen die het Zorgteam biedt zijn altijd praktisch en dragen bij aan de verbetering van de zorg.

 
 • Advised Corus Europe B.V., a leading laboratory group active in the Netherlands, Belgium, Spain, France and Portugal in expanding their dental laboratories in the Netherlands and Belgium.
 • Advised Signadens Europe B.V, a leading laboratory group in the Netherlands and Belgium, on its agreement to consolidate its business with Corus, one of the largest dental laboratory groups in Spain, France and Portugal.
 • Successfully representing Rotterdam's Erasmus University Medical Centre, one of the largest and most authoritative scientific University Medical Centres in Europe, in summary proceedings before the Rotterdam interim injunction judge against a spin-off company about the licensing and development of software for laboratory information management and the early detection of hospital-acquired infections (HAI's).
 • Advising on the establishment of internet pharmacies including various regulatory and competition aspects of internet sales of pharmaceutical products.
 • Representing the Italian (veterinary) pharmaceutical company Innovet (part of Epitech Group) in patent litigation proceedings, relating to both validity and infringement of its patent relating to pharmaceutical compositions containing micronized compounds.
 • Advising on the governance of Martini Ziekenhuis and its Medical Specialists, including advice on the legal structure and setting up cooperation agreements between the Medical Specialists and the Board of the Hospital.
 • Representing a subsidiary of the Royal Dutch Pharmacists Association before a Dutch court against YO Medical B.V. regarding the reimbursement of the costs for specific medical devices by health care insurers.
 • Representing the French medical device company Biobank in patent litigation proceedings, relating to both validity and infringement of its patents relating to a process for preserving and regenerating human bone.

 • Advising pharmaceutical wholesale companies on various regulatory aspects of the distribution of pharmaceuticals and medical devices including the notification, packaging/labelling requirements and CE-marking.
 • Assisted the AMC and VUmc hospitals in obtaining the required approval from the Netherlands Authority for Consumers & Markets (ACM) for an administrative merger. The approval enables the two Amsterdam-based university medical centres to cooperate on patient care, research, education and training without limitation. This will create the biggest university medical centre in the Netherlands.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
Paul de Vries

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner

Key Contact

Brussel
Advocaat | Counsel