Agrifood

Duitse richtsnoeren verbod op verticale prijsbinding in food retail sector

News Update Agrifood September 2017
21 九月 2017

Openbare raadpleging over een eerlijker voedselvoorzieningsketen
Op 16 augustus 2017 lanceerde de Europese Commissie een openbare raadplegingsprocedure over (i) oneerlijke handelspraktijken; (ii) markttransparantie; en (iii) samenwerking tussen producenten in de voedselvoorzieningsketen. De Europese Commissie zal rekening houden met de resultaten van deze raadpleging bij de voorbereiding van de vereenvoudiging en modernisering van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. De raadpleging bouwt voort op de werkzaamheden van de Taskforce landbouwmarkten, opgericht door commissaris Hogan in januari 2016. De Taskforce landbouwmarkten heeft een aantal concrete manieren voorgesteld om de positie van landbouwers in de voedselvoorzieningsketen te versterken. Ondernemers in de hele voedselketen, burgers en andere belanghebbende partijen kunnen tot 17 november a.s. hun visie over de werking van de voedselvoorzieningsketen kenbaar maken.

 

Noodmaatregelen in verband met GM mais slechts beperkt mogelijk
Het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJEU") oordeelde op 13 september 2017 dat lidstaten of de Europese Commissie op de markt aanwezige genetisch gemodificeerde producten alleen mogen verbieden indien uit nieuwe betrouwbare wetenschappelijke gegevens blijkt dat er een risico is voor de gezondheid van mens, dier of het milieu. Deze producten hebben immers een volledige wetenschappelijke beoordeling ondergegaan voordat ze op de markt mochten worden gebracht. Italië nam in 2013 op basis van onderzoek van twee Italiaanse onderzoeksinstituten noodmaatregelen om de productie van genetisch gemodificeerde mais, de zgn. MON 810, te verbieden. Dit product is sinds 1998 op de Europese markt met toestemming van de Europese Commissie. De Europese Commissie concludeerde op basis van onderzoek door de Europese Voedselautoriteit (EFSA) dat er geen bewijs was voor de schadelijkheid van het product, maar nam geen maatregelen tegen Italië. Daarom moet de verwijzende Italiaanse rechter in het kader van de strafrechtelijke vervolging van Giorgio Fidenato, die in 2014 toch MON 810 produceerde, beoordelen of de Italiaanse noodmaatregelen rechtmatig zijn genomen op basis van de vereiste nieuwe wetenschappelijke gegevens.

Lees het volledige arrest hier.

 

Levensmiddelen moeten in hele EU van gelijke kwaliteit zijn
In het kader van de jaarlijkse "State of the Union", heeft de Europese Commissie ondere andere een factsheet gepubliceerd over "Levensmiddelen van tweeërlei kwaliteit". Naar aanleiding van klachten van consumenten uit een aantal EU-landen, waaronder Tjechië, Slowakije, en Hongarije, is een aantal merkproducten onderzocht en is vastgesteld dat de kwaliteit van sommige producten, zoals frisdranken, koffie of vissticks, lager is dan dezelfde merkproducten die in andere lidstaten op de markt worden gebracht. Hierbij gaat het onder meer om een lagere hoeveelheid vlees of vis, een hoger vetgehalte of een ander soort zoetstof. De Commissie werkt thans aan een methodologie om de vergelijkende tests van voedingsproducten te verbeteren, zodat de lidstaten dit probleem kunnen bespreken op een gedeelde wetenschappelijke basis die voor iedereen hetzelfde is. De Commissie heeft 1 miljoen euro aan het Joint Research Center (GCO) beschikbaar gesteld om deze methodologie te ontwikkelen.

 

Gevolgen van Brexit voor biociden en gewasbescherming
Op 13 september 2017 publiceerde de Europese Commissie een notitie en een Q&A met betrekking tot de gevolgen van Brexit voor de vermarkting en registratie van biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Op 30 maart 2019, de officiële datum voor de Brexit, zal het Verenigd Koninkrijk een "derde land" worden. Dergelijke landen kunnen bij aanvragen voor een registratie niet optreden als evaluerende lidstaat of als referentielidstaat. De Europese Commissie benadrukt onder andere dat bij nieuwe registratieaanvragen rekening moet worden gehouden met de verwachte tijdschema's van de regelgevingsprocedures waarin het Verenigd Koninkrijk zou optreden als evaluerende lidstaat of als referentielidstaat. Indien het risico bestaat dat deze procedures niet worden afgesloten voor de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Unie officieel verlaat, is het raadzaam dat aanvragende partijen overwegen een andere lidstaat te kiezen om de evaluatie uit te voeren. Dit geldt eveneens voor reeds lopende procedures waarvoor het Verenigd Koninkrijk momenteel een evaluatie uitvoert en er duidelijke aanwijzingen zijn dat de procedure niet op tijd voor de officiële Brexit zal worden afgesloten.

 

Eerste editie van Unitary Patent Guide
In augustus 2017 verscheen de eerste editie van de Unitary Patent Guide van het Europees Octrooibureau (EPO). Deze gids beoogt inzicht te geven in de procedure ter verkrijging van het unitaire octrooi, nadat er een Europees octrooi is verleend op grond van de bepalingen van het Europees Octrooiverdrag (EPC). Naast de verleningsprocedure beschrijft de gids ook diverse bijkomende procedures, waaronder het vergoedingsschema voor de vertalingen, verlenging en het inschrijven van overdrachten, licenties en andere (beperkte) rechten.


Meld u aan voor de News Update Agrifood

Written by:

主要联系人

布鲁塞尔
Advocaat | Partner
+32 2 507 98 13
+32 4 7394 8686
Fleur Tuinzing-Westerhuis

主要联系人

阿姆斯特丹
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 28
+31 6 4397 5040
Greetje van Heezik

主要联系人

布鲁塞尔
Advocaat | Counsel
+32 2 507 98 10
+32 4 7586 8593