Bij Houthoff staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Vanzelfsprekend hebben we oog voor duurzame bedrijfsvoering en zijn we betrokken bij tal van maatschappelijke organisaties en projecten.

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen ligt in het verlengde van ons streven naar de hoogste standaarden in alles wat wij doen. We kijken verder dan alleen het reduceren van papierverbruik en streven er voortdurend naar om onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen. We zijn aangesloten bij diverse initiatieven zoals de Green Business Club Zuidas (GBC) en zijn medeondertekenaar van de Ambitieverklaring Zuidas 2021-2025.

Pro bono

Wij hechten er grote waarde aan om vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid pro bono-werkzaamheden te verrichten voor organisaties en personen die een maatschappelijk belang nastreven of ondersteunen. Houthoff is medeoprichter van Pro Bono Connect, een platform waar maatschappelijke organisaties en advocatenkantoren elkaar kunnen vinden voor pro bono-werkzaamheden. Via Pro Bono Connect nemen wij regelmatig zaken in behandeling. Houthoff is via haar lidmaatschap van Lex Mundi ook nauw verbonden met de Lex Mundi Pro Bono Foundation (LMPBF). LMPBF koppelt social entrepeneurs met juridische vraagstukken waar ook ter wereld aan één of meer van de 160 Lex Mundi-kantoren voor pro bono-bijstand.

Lees meer over ons pro bono werk

Maatschappelijke betrokkenheid

Houthoff is onder meer verbonden aan de volgende maatschappelijke organisaties en projecten:

Johan Cruyff Foundation De Johan Cruyff Foundation helpt kinderen vooruit door beweging. Met sport en spel kunnen kinderen zich ontwikkelen, krijgen ze minder last van overgewicht en leren ze zich staande te houden in een complexe maatschappij. Houthoff sponsort de Johan Cruyff Foundation met juridische ondersteuning. We bieden met name bijstand op het gebied van sponsorcontracten en bij de verdere ontwikkeling van de organisatie. 

Stedelijk Museum Het Stedelijk Museum verrijkt het leven van mensen met moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. We ondersteunen het Stedelijk Museum met juridische dienstverlening op diverse fronten. 

JINC JINC helpt jongeren van 8 tot 16 jaar met een sociaal-economische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen dit initiatief en verzorgen daarom jaarlijks diverse sollicitatietrainingen en bliksemstages.

The Cookie Project - Met dit project steunen wij bakkerij iambe, een dagbestedingscentrum in Amsterdam voor jongeren met een verstandelijke beperking. Vanuit de stadsbakkerij voorzien zij onze vergadercentra dagelijks van zelfgebakken biologische koekjes.

Stichting Participatie Certificaat: Stichting Participatie Certificaat zet zich in voor een cultuuromslag in het bedrijfsleven zodat het normaal wordt voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De stichting stelt werkgevers door middel van de aanschaf van een certificaat in staat om bij te dragen aan de concrete plaatsing van kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De waarde van een certificaat wordt direct omgezet in een fonds en ingezet om de laatste (financiële) obstakels weg te nemen zodat de kandidaat dat contract wél weet te bemachtigen.

Key Contact

Amsterdam
Manager Inkoop- en Contractmanagement
+31 20 605 62 76
+31 6 3877 4546