Pro bono

Pro bono

Wij hechten er grote waarde aan om vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid pro bono-werkzaamheden te verrichten voor organisaties en personen die een maatschappelijk belang nastreven of ondersteunen. Hiermee willen wij de toegang tot rechtsbijstand vergroten en onze kennis en expertise beschikbaar stellen voor organisaties en personen die niet de middelen hebben voor juridische bijstand.

Houthoff richt zich in haar pro bono-werk met name op social entrepreneurs die met hun organisatie ernaar streven de wereld te verbeteren. We hebben daarbij een specifieke focus op empowerment. Empowerment vergroot de zelfredzaamheid van mensen die op achterstand staan door gebrek aan geld en aan toegang tot onderwijs en zorg. Door empowerment krijgen zij de kans zelf hun leefomstandigheden te verbeteren en een volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij.

Pro Bono Connect

Houthoff is medeoprichter van Pro Bono Connect, een platform waar maatschappelijke organisaties en advocatenkantoren elkaar kunnen vinden voor pro bono-werkzaamheden. Via Pro Bono Connect nemen wij regelmatig zaken in behandeling.

Lex Mundi Pro Bono Foundation

Houthoff is via haar lidmaatschap van Lex Mundi nauw verbonden met de Lex Mundi Pro Bono Foundation (LMPBF). LMPBF koppelt social entrepeneurs met juridiche vraagstukken waar ook ter wereld aan één of meer van de 160 Lex Mundi-kantoren voor pro bono -bijstand. Michiel Wesseling maakt deel uit van het bestuur van LMPBF. Via LMPBF is Houthoff betrokken geweest bij diverse pro bono-projecten: zo leveren we al  sinds de oprichting juridische ondersteuning aan Child & Youth Finance International (CYFI), een organisatie die zich inzet voor het vergroten van 'economisch burgerschap' van kinderen door hen vaardigheden en kennis bij te brengen op het gebied geld verdienen en sparen. Daarnaast doen we van tijd tot tijd ook bijzondere projecten voor CYFI op pro bono-basis.

Voor meer informatie of het indienen van pro bono-aanvragen kunt u terecht bij onze pro bono-commissie via probono@houthoff.com. Aanvragen worden door de pro bono commissie vooraf getoetst. Het staat ter discretie van de commissie om aanvragen wel of niet aan te nemen.

Michiel Wesseling

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 24 50
+31 6 5115 9204
Vincent Affourtit

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 36
+31 6 2240 0840