Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Het Nederlands pensioenstelsel gaat ingrijpend veranderen. Het Pensioenakkoord van juni 2019 is uitgewerkt in een conceptwetsvoorstel: "Wet toekomst pensioenen".

In dit voorstel staat dat alle bestaande pensioenregelingen waarin op 31 december 2022 pensioen wordt opgebouwd moeten worden aangepast. De wijzigingen hebben dus impact op elke werkgever met een pensioenregeling. Op deze pagina leest u over de juridische aspecten van het nieuwe pensioenstelsel, bekijkt u de planning en wordt u op de hoogte gehouden van de laatste actuele ontwikkelingen. Via dit formulier kunt u uw interesse aangeven om ook op de hoogte te worden gehouden via news updates, webinars en evenementen. 

Onze specialisten begeleiden u bij de aanpassingen en voorbereidingen op dit nieuwe pensioenstelsel. Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Q&A over Conceptwetsvoorstel toekomst pensioenen voor werkgevers

In deze Q&A beantwoordt onze pensioenspecialist Roland de Greef tien vragen over het conceptwetsvoorstel "Wet toekomst pensioenen" en de gevolgen voor werkgevers.

Publicaties

View more View less