Breakfast Briefing Nationale CO2-heffing

02 juli 2019
06:30

Eén van de grootste discussiepunten in het kader van het Klimaatakkoord is de introductie van een nationale CO2-heffing voor de grootste uitstoters van de industrie. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) streeft ernaar om in juni het definitieve Klimaatakkoord van het kabinet met daarin opgenomen de nationale CO2-heffing te presenteren.

Houthoff organiseert een Breakfast Briefing op dinsdag 2 juli 2019 waarin het instrument van de nationale CO2-heffing wordt toegelicht en de gevolgen daarvan voor bedrijven in kaart worden gebracht.

  • Welke elementen kent het instrument van de nationale CO2-heffing?
  • Hoe verloopt het op het Klimaatakkoord volgende wetgevingstraject?
  • Wat betekent een nationale CO2-heffing in de praktijk; waarop moet een bedrijf anticiperen en welke acties moet een bedrijf ondernemen? 

  • Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Giovana van den Bighelaar.

Taal: Nederlands

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 18
+31 6 1496 9273
Giovana van den Bighelaar

Key Contact

Amsterdam
Client Events Specialist
+31 20 605 64 58
+31 6 2283 1651