Breakfast Briefing Nationale CO2-heffing

Eén van de grootste discussiepunten in het kader van het Klimaatakkoord is de introductie van een nationale CO2-heffing voor de grootste uitstoters van de industrie. Op vrijdag 28 juni 2019 heeft Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) het definitieve Klimaatakkoord, met daarin opgenomen de nationale CO2-heffing, gepresenteerd.

Houthoff organiseert een Breakfast Briefing op dinsdag 2 juli 2019 waarin het instrument van de nationale CO2-heffing wordt toegelicht en de gevolgen daarvan voor bedrijven in kaart worden gebracht.

  • Welke elementen kent het instrument van de nationale CO2-heffing?
  • Hoe verloopt het op het Klimaatakkoord volgende wetgevingstraject?
  • Wat betekent een nationale CO2-heffing in de praktijk; waarop moet een bedrijf anticiperen en welke acties moet een bedrijf ondernemen? 

  • Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Giovana van den Bighelaar.

Taal: Nederlands

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 18
+31 6 1496 9273
Giovana van den Bighelaar

Key Contact

Amsterdam
Client Events Specialist
+31 20 605 64 58
+31 6 2283 1651