Seminar Omgevingswet & Complexe bedrijven

Recent zijn de uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee is het belangrijkste deel van de Omgevingswet- en regelgeving voor complexe bedrijven, de IPPC- en Seveso-inrichtingen, vast komen te liggen. Met de voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 kan dan ook definitief worden gestart. Wat betekent deze wet voor uw vergunning en eventuele uitbreidingsplannen?

Houthoff en Royal HaskoningDHV organiseren, na een succesvolle eerste editie, voor de tweede keer het seminar 'De Omgevingswet en complexe bedrijven'. Om zoveel mogelijk belangstellenden in de gelegenheid te stellen het seminar bij te wonen, wordt dit seminar op twee data en op verschillende locaties gehouden: op 5 februari 2019 in Amsterdam (Royal Haskoning DHV) en op 14 februari 2019 in Rotterdam (Houthoff).

In dit seminar staat het bedrijf als gebruiker van de wet centraal. Vanuit de positie van het bedrijf worden de belangrijkste wijzigingen van de Omgevingswet inzichtelijk gemaakt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Vergunningverlening 2.0, eenvoudig en beter een vergunning krijgen in aanloop naar en onder de Omgevingswet?
  • Wegwijs worden in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) voor uw bedrijfssituatie.
  • Milieunormen in het gemeentelijke omgevingsplan; wat betekent dit voor uw bedrijf?
  • Het overgangsrecht voor bestaande vergunningen en algemene regels: hoe ziet de juridische situatie van uw bedrijf er straks uit?
  • 2021 lijkt nog ver weg, wat moet u de komende tijd ter voorbereiding doen?

Voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, een zeer belangrijke en omvangrijke wetgevingsoperatie, vraagt voldoende aandacht en prioriteit binnen een bedrijf. Heeft u collega's (denk daarbij aan uw CFO of COO) voor wie dit seminar relevant kan zijn? Ook zij zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via de interesseknop bovenaan deze pagina.

Klik hier voor het event op 5 februari 2019 op het kantoor van Royal HaskoningDHV in Amsterdam.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 18
+31 6 1496 9273
Jacques Kröner

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 25 44
+31 6 5144 5782
Huib Lebbing

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 25 91
+31 6 2049 0572
Willemijn de Kruif

Key Contact

Amsterdam
Client Events Adviser
+31 20 605 64 28
+31 6 2267 8198