Webinar consultatie wetsvoorstel CO2-heffing industrie

19 mei 2020
16:00
16:00 tot 17:00
Online

Op 24 april 2020 is de consultatieversie van het Wetsvoorstel CO2-heffing industrie gepubliceerd. Deze 'verstandige heffing' is voor het kabinet het belangrijkste instrument om in 2030 de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor de industrie te halen. Het wetsvoorstel moet onderdeel worden van het Belastingplan 2021 en zou in 2022 in werking moeten treden. De consultatie loopt tot 29 mei 2020.

Tijdens ons webinar dat plaatsvond op dinsdag 19 mei gaf Frits de Groot (beleidssecretaris bij VNO-NCW) vanuit zijn betrokkenheid een toelichting op het (vervolg)proces van het Wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Verder stonden de volgende onderwerpen centraal.

  • Hoe zal de heffing worden vormgegeven?
  • Op welke wijze zal de heffing worden uitgevoerd?
  • Hoe verhoudt de heffing zich tot de ETS en andere (EU) regelgeving?
  • Wat zijn de vervolgstappen en planning van het wetsvoorstel?


Ook vond er een korte terugblik plaats betreffende de CO2-heffing zoals die er op basis van het Klimaatakkoord uitzag en werden de uitkomsten van de Breakfast Briefing die wij organiseerden over dit onderwerp in 2019 besproken.

Het programma:
16:00 uur Toelichting (vervolg)proces | Emile Rodenhuis
16:20 uur Toelichting Consultatie Wetsvoorstel | Marloes Brans
16:40 uur Q&A | o.l.v. Jacques Kröner

Voor meer informatie over dit evenement kunt u contact opnemen met Willemijn de Kruif.

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 18
+31 6 1496 9273