Agrifood

Hof van Justitie: geen zuivelnamen voor plantaardige producten

News Update Agrifood juni 2017
21 juni 2017

Hof van Justitie: geen zuivelnamen voor plantaardige producten
Met zijn arrest van 14 juni 2017 in de TofuTown zaak (C-422/16) oordeelde het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) dat voor zuiver plantaardige producten de benaming "melk", "room", "boter", "kaas" of "yoghurt" niet mag worden gebruikt bij de afzet of in reclame. Deze termen zijn op grond van de specifieke marktordeningsvoorschriften voor landbouwproducten uitsluitend voorbehouden aan producten van dierlijke oorsprong en aan een beperkt aantal uitzonderingen die niet zien op soja of tofu. Het HvJEU preciseert dat de vermelding van verduidelijkende of beschrijvende aanvullingen die wijzen op de plantaardige oorsprong van het betrokken product geen invloed heeft op dat verbod. Productbenamingen zoals bijvoorbeeld "Soya Tofubutter", "plantenkaas" of "veggie-cheese" voor zuiver plantaardige producten zijn aldus verboden.


Lees verder

 

Verbod glucoseclaims Dextro definitief bevestigd
Met zijn arrest van 8 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) het hoger beroep van Dextro tegen het arrest van het Gerecht van maart 2016 (zaak T-100/15) afgewezen. Het Gerecht oordeelde in dat arrest dat de Europese Commissie terecht de gezondheidsclaims van Dextro Energy had verboden. Deze claims vermeldden alleen de gunstige effecten van glucose voor het energiemetabolisme maar maakten geen melding van de gevaren van overmatig suikergebruik. In 2011 vroeg Dextro om goedkeuring van een aantal gezondheidsclaims voor glucose en lichaamsbeweging. Ondanks een positief advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) wees de Commissie deze claims af. Het HvJEU heeft nu met het Gerecht geoordeeld dat de Commissie de gezondheidsclaims van Dextro terecht als dubbelzinnig en misleidend heeft aangemerkt en om die reden niet heeft toegelaten. Lees hier de volledige tekst van het arrest (Frans of Duits) en het persbericht(Engels).

 

Maltees compromis voor biologische verordening?
De Europese Commissie deed in 2014 een voorstel voor een nieuwe verordening inzake biologische productie en etikettering van biologische producten. De onderhandelingen tussen Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement zijn reeds sinds november 2015 gaande. Punten van onderhandeling betreffen, onder andere, de aanwezigheid van residuen van niet-toegelaten stoffen op of in producten en de vraag of de teelt van biologische producten moet plaatsvinden in volle grond of dat er sprake mag zijn van afgebakende bedden of zakken met grond vermengd met substraat of van aangelegde grondlagen op een natuurlijke rotsgrond. Hoewel de landbouwministers van 17 landen, waaronder Nederland, op 29 mei 2017 tegen het voorstel stemden, gaf een meerderheid van hen op 12 juni 2017 aan voor het aflopen van het Maltees voorzitterschap op 1 juli tot een akkoord te willen komen. Mocht dit niet haalbaar zijn dan ligt het voor de hand dat onder het volgend voorzitterschap van Estland opnieuw een poging gedaan zal worden om tot een compromis te komen.

Lees verder

 

De gevolgen van Brexit voor de landbouwsector
Het European Union Committee van het Britse parlement publiceerde recentelijk een rapport over de gevolgen van de Brexit voor de Britse landbouwsector, met name de gevolgen van het niet langer deelnemen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het rapport stelt dat de regering van het Verenigd Koninkrijk bij "repatriëring" van het landbouwbeleid ook de behoeften van de industrie, de toekomstige handelsovereenkomsten en de afwikkelingsregelingen zorgvuldig in overweging zal moeten nemen. Verder bespreekt het rapport onderwerpen als de toekomstige nieuwe handelsrelaties voor agri-food producten zowel in een eventuele handelsovereenkomst met de EU als onder het WTO-regime, de terugtrekking uit het GLB en de financiële gevolgen daarvan en de werkgelegenheidsproblematiek.

Lees verder

 

Europees Parlement stemt in met pesticidenverbod in ecologische aandachtsgebieden
Op 14 juni 2017 heeft het Europees Parlement ingestemd met het verbod op het gebruik van pesticiden in Ecologische Aandachtsgebieden (EFA´s). Daarmee ging het Europees Parlement in tegen het eerdere advies van de Landbouwcommissie (COMAGRI), zij het met een nipte meerderheid. EFA´s zijn ingevoerd tijdens de laatste hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ("GLB") als voorwaarde voor boeren om zgn. "greening payments" te ontvangen. Volgens deze regels moet 5% van akkerland boven de 15 hectare hoofdzakelijk gewijd zijn aan de toenemende biodiversiteit in landbouwgebieden. In februari dit jaar stelde de Commissie een aantal amendementen voor, waaronder het verbod op gebruik van pesticiden in EFA´s als onderdeel van de maatregelen die het GLB 'groener' moeten maken. Het pesticidenverbod gaat in op 1 januari 2018.

Lees verder

 

Meld u aan voor de News Update Agrifood

Written by:
Gerrit Oosterhuis

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner
+32 2 507 98 13
+32 4 7394 8686
Fleur Tuinzing-Westerhuis

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 65 28
+31 6 4397 5040
Greetje van Heezik

Key Contact

Brussel
Advocaat | Counsel
+32 2 507 98 10
+32 4 7586 8593