Zorg

News Update Zorg | Week 27

Wordt het nieuwe normaal standaard in de zorg?
06 July 2020
6 juli 2020

Door verschillende coronamaatregelen was fysieke behandeling in de meeste gevallen niet meer mogelijk. Veel zorg heeft de afgelopen maanden digitaal plaatsgevonden. Het aantal beeldbel-afspraken is verdertigvoudigd en voor projecten waarbij hartpatiënten thuis op afstand worden gemonitord, is het aantal deelnemers met 30 procent gestegen. Veel zorg die voorheen standaard in een behandelkamer plaatsvond, blijkt ook digitaal te kunnen worden verleend.

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zien de kans om digitale zorg breder en vaker in te (gaan) zetten. "We moeten niet terug naar het oude normaal, maar samen met alle betrokkenen het nieuwe normaal omarmen. Voor zowel patiënten als zorgverleners", aldus een aantal zorgverzekeraars in Nederland. Het nieuwe, meer digitale normaal moet bijdragen aan gepast gebruik van zorg. Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis, en Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie, hebben bij Minister van Rijn voor Medische Zorg zelfs bepleit dat patiënten recht hebben op digitale zorg en dat zorginstellingen wettelijk moeten worden verplicht deze service aan te bieden.

Digitale zorg heeft veel voordelen. Ten eerste wordt de zorg efficiënter. Een consult op afstand reduceert onnodig reizen en is een enorme verbetering voor niet-mobiele patiënten. Ook wordt het aantal doorverwijzingen beperkt en worden herhaalbezoeken voor bijvoorbeeld hartpatiënten onnodig door telemonitoring.

Ten tweede kan de inzet van meer digitale zorg bijdragen aan het terugdringen van het personeelstekort, zoals bijvoorbeeld in de huisartsenzorg. Dat geldt zeker voor de krimpregio’s. Eind vorige maand hebben de huisartsenorganisaties LHV, NHG en InEen Minister Van Rijn verzocht onderzoek te doen naar digitale zorg voor huisartsen. Daarbij dient goed gebruik gemaakt te worden van de ervaringen die huisartsen afgelopen maanden hebben opgedaan.

Voornoemde voordelen kunnen ook weer bijdragen aan de betaalbaarheid van de zorg. Het is dan ook niet onlogisch dat zorgverzekeraars de noodzaak tot het digitaliseren van de zorg erkennen. Zorgverzekeraar Menzis heeft bijvoorbeeld reeds aangegeven aandacht te blijven vragen voor zorg op afstond door middel van hun zorginkoopbeleid.

Op verzoek van Minister Van Rijn kijkt de NZa op dit moment naar de mogelijkheden die de bekostiging biedt om gepast gebruik van zorg en digitale zorg te stimuleren. Naar verwachting volgt het eerste advies deze maand.

Uiteraard zijn wij benieuwd naar de uitkomsten en zijn wij buitengewoon geïnteresseerd in de juridische waarborgen waarmee de digitale zorg zal (moeten) worden omkleed.

Het zorgteam van Houthoff wenst u een gezonde en prettige zomer.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 27.

MONITORING WETSVOORSTELLEN ZORG

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.
Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg.

Zie ook het jaaroverzicht, waarin alle wetswijzigingen in de zorg van 2019 beschreven zijn.
Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Freeke Heijne

Key Contact

Advocaat | Counsel
+31 20 605 69 24
+31 6 5184 5332