Zorg

ACM publiceert leidraad beoordeling toetredingscriteria samenwerken geboortezorg

News Update Zorg week 22 2018
31 mei 2018

Geboortezorgaanbieders werken steeds vaker samen in samenwerkingsverbanden. De Autoriteit Consument en Markt ("ACM") geeft aan dat dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering van de geboortezorg. Wel heeft ACM een aantal regels voor het hanteren van toetredingscriteria door samenwerkingsverbanden nader uitgewerkt in de leidraad voor beoordeling lidmaatschapcriteria samenwerkingsverbanden geboortezorg. Hieruit blijkt onder andere dat:

  • de toetredingscriteria die de samenwerkingsverbanden hanteren objectief dienen te zijn. Dit houdt in dat de toelatingscriteria gerelateerd moeten zijn aan het doel van het samenwerkingsverband.
  • deze criteria open en niet-discriminerend dienen te zijn, d.w.z. iedere zorgaanbieder die aan de toelatingscriteria voldoet, moet kunnen deelnemen aan het samenwerkingsverband.
  • zowel de toelatingscriteria als de toelatingsprocedure transparant dienen te zijn. Dit betekent dat de toelatingscriteria vooraf kenbaar dienen te zijn voor iedereen die zou willen deelnemen en ze niet worden gewijzigd gedurende het toelatingsproces. Daarnaast moet het samenwerkingsverband een onafhankelijke beroepsmogelijkheid bieden.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 22. 

Nieuw! | Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Of het actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ tot minder regels in de zorg zal leiden moeten we nog bezien maar de regels worden in ieder geval overzichtelijker. Vanaf heden vindt u op onze website een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833