Zorg

Minister VWS informeert Tweede Kamer over winstuitkering zorgaanbieders

News Update Zorg week 29 2018
18 juli 2018

In een brief informeert o.a. minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ("VWS") Hugo de Jonge de Tweede Kamer over de relevante ontwikkelingen rond winstuitkering door zorgaanbieders. Zo wordt bijvoorbeeld aangestipt dat het onderscheid dat in een groot aantal regels wordt gehanteerd tussen intramurale en extramurale zorg de afgelopen jaren sterk in relevantie is afgenomen.

Ook worden in de brief de concrete wijzigingsvoorstellen benoemd die om politieke besluitvorming vragen, zoals het wetsvoorstel "Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch specialistische zorg". De Eerste Kamercommissie voor VWS bespreekt op 11 september 2018 de behandeling van dit aangehouden wetsvoorstel.

Naast bovenstaande, wordt voorgesteld om een onderzoek te doen naar de o.a. de volgende aspecten:

  • Huidige praktijk. De minister acht het van belang om inzichtelijk te hebben welke zorgaanbieders door wijzigingen in de regels zouden worden geraakt en welke impact dat op hen, en op de zorgverlening aan patiënten, zou hebben.
  • Financiering. In beeld moet worden gebracht wat de daadwerkelijke financieringsbehoefte in de verschillende zorgsectoren is en in hoeverre het voor investeringen in bijvoorbeeld innovatie of kwaliteit van zorg nodig of wenselijk is om risicodragend kapitaal aan te kunnen trekken.
  • Effecten van winstuitkering. Ook is het noodzakelijk om een beter beeld te hebben welke effecten het toestaan van winstuitkering in de praktijk heeft, of zou hebben, op de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. 

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 29. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

Meld u aan voor de Zorg News Update.

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833