Zorg

Wetsvoorstel ingediend afschaffing aanbestedingsplicht sociaal domein

News Update Zorg | Week 50
12 december 2018

Kamerleden Ellemeet (GroenLinks) en Van der Staaij (SGP) hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de aanbestedingsplicht voor overheidsopdrachten in het sociaal domein af te schaffen. Gemeenten zijn sinds 2015 verplicht om de inkoop van diensten en zorg boven het drempelbedrag van €750.000 aan te besteden. Zij zijn daarbij ook gehouden aan de bijbehorende Europese procedures.

De Kamerleden betogen dat de huidige aanbestedingsplicht door zowel gemeenten als aanbieders dikwijls als zeer onwenselijk wordt ervaren. Niet de kwaliteit van de zorg wordt bij de huidige aanbestedingsverplichting vooropgesteld, maar enkel een gelijk mededingingsproces. De Kamerleden stellen dat gemeenten in een strak bureaucratisch keurslijf worden gedwongen om hun inwoners van zorg te voorzien. Dit zou zorgen voor onwenselijke uitgewassen, zoals het gedwongen terugtrekken van zorgaanbieders en instellingen die al jarenlang goede zorg aanbieden, omdat zij hun diensten niet voor de laagste prijs kunnen aanbieden of omdat zij niet voldoen aan de kwalitatieve randvoorwaarden. Doordat het verplicht aanbesteden de continuïteit van de zorg in gevaar brengt, worden de patiënten en zorgmedewerkers de dupe van de huidige gang van zaken.

Daarnaast vinden de Kamerleden het zorgwekkend dat het aantal aanbestedingsrechtelijke geschillen in het gedecentraliseerde sociaal domein – zoals gesignaleerd door Europa Decentraal – toeneemt. Zorgaanbieder en gemeenten zouden al hun aandacht moeten kunnen richten op het komen tot afspraken over goede zorg, en niet op rechtszaken.

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 50. 

Monitoring wetsvoorstellen Zorg

Op onze website vindt u een overzicht van de aanhangige en recent in werking getreden wetsvoorstellen in de zorg. Per wetsvoorstel kunt u de volledige naam, actuele status en bijbehorende documenten raadplegen. Zo heeft u een volledig en actueel overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving in de zorg.

Klik hier voor de monitoring wetsvoorstellen Zorg. 

 

Written by:
Marry de Gaay Fortman

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 65
+31 6 5375 8942
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833