ACM publiceert nieuwe 'vuistregels' voor online platforms

27 november 2020
27 november 2020

De ACM heeft vuistregels gepubliceerd die specifiek gelden voor online platforms. De vuistregels zijn een aanvulling op de eerder dit jaar gepubliceerde leidraad 'Bescherming van de online consument. Grenzen aan online beïnvloeding'. De vuistregels zien op interacties en transacties tussen consumenten en aanbieders van producten en diensten via online platforms, zoals app-stores en online handelsplatformen.

De vuistregels voor platforms zijn volgens de ACM:
  • Het moet duidelijk zijn voor consumenten welke partij verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering en nakoming van bestellingen (is dat de gebruiker van het platform, of het platform zelf? Of misschien wel allebei?).
  • Consumenten moeten weten met wie ze handelen. De identiteit van de aanbieder moet duidelijk zijn.
  • Als consumenten via een platform een overeenkomst sluiten met een niet-professionele partij, worden zij niet beschermd door het consumentenrecht. Dat dit zo is, moet door het platform worden gecommuniceerd.
  • Consumenten moeten geïnformeerd worden over de selectiecriteria die gelden voor professionele gebruikers die toegang hebben tot het platform, voor zover die gehanteerd worden. Daarnaast dienen consumenten geïnformeerd te worden over hoe gecontroleerd wordt of een professionele aanbieder betrouwbaar is.
  • Er moeten maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat professionele gebruikers van het platform het consumentenrecht naleven.
  • Gebruikers die handelen als aanbieders moeten verplicht worden om duidelijk te verklaren of zij handelen als handelaar (professionele partij) of consument (niet-professionele partij).
  • Het platform moet zo worden ingericht dat professionele partijen kunnen voldoen aan de regels van de Europese consumenten- en marketingregelgeving.

De vuistregels maken duidelijk dat aanbieders van online-platformdiensten een cruciale rol spelen bij het waarborgen van rechten van consumenten en het naleven van toepasselijke verplichtingen voor professionele partijen.

Sommige van de vuistregels zijn opvallend, omdat deze niet letterlijk voortvloeien uit de wet. De ACM lijkt al voor te sorteren op de implementatie van de op 27 november 2019 aangenomen Richtlijn (EU) 2019/2161. Deze richtlijn roept onder andere (transparantie-)verplichtingen in het leven voor online marktplaatsen en wijzigt enkele huidige richtlijnen op het gebied van consumentenbescherming. In het voorjaar van 2022 moet de richtlijn zijn omgezet in Nederlandse wetgeving. Onlangs is het concept-wetsvoorstel hiervoor bekendgemaakt.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Thomas de Weerd of Jurre Reus.
Written by:
Thomas de Weerd

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 85
+31 6 5165 9208
Jurre Reus

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 65 76
+31 6 8380 3239