Voorontwerp modernisering NV-recht en de evenwichtige m/v verhouding bij beursvennootschappen
25 mei 2020
25 mei 2020

Namens Houthoff hebben Marleen van Uchelen, Paul de Vries en Kyoko Tollenaar een reactie ingediend op het voorontwerp 'Wijziging van Boek 2 BW in verband met het moderniseren van het recht inzake naamloze vennootschap en het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen'.

Het Voorontwerp bevat twee afzonderlijke thema's en heeft twee hoofddoelstellingen: (1) het moderniseren en het aanpassen van het NV-recht aan de behoeften van gebruikers; en (2) het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven.

Het voorontwerp en de toelichting daarop zijn hier te vinden. 

De reactie is hier te vinden.
Written by:
Marleen van Uchelen-Schipper

Key Contact

Amsterdam
Adviser
+31 20 605 64 30
+31 6 5134 5186
Paul de Vries

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner
+31 20 605 61 87
+31 6 4155 7508

Key Contact

Amsterdam
Kandidaat-notaris | Partner
+31 20 605 69 55
+31 6 5365 5667