De WHOA: een overzicht van de hoofdlijnen

20 november 2020
20 november 2020

Op 6 oktober heeft de Eerste Kamer de Wet homologatie onderhands akkoord ("WHOA") aangenomen. Met de WHOA, waarvoor de wetgever zich heeft laten inspireren door de Amerikaanse 'Chapter 11'-procedure en de Britse 'scheme of arrangement', kan een schuldenaar een akkoord (laten) aanbieden om een aanstaand faillissement te voorkomen.

Ten behoeve van de stemming worden schuldeisers in klassen ingedeeld samen met andere schuldeisers met vergelijkbare rechten. De verschillende klassen stemmen over het akkoord. Indien tenminste één klasse van schuldeisers heeft voorgestemd, kan het akkoord ter goedkeuring ("homologatie") worden voorgelegd aan de rechtbank. Gedurende de procedure behoudt de schuldenaar de controle over zijn onderneming. Met uitzondering van enkele waarborgen stelt de WHOA geen eisen aan de inhoud van een akkoord.

De WHOA biedt een efficiënt en flexibel kader voor het sluiten van een akkoord, gekoppeld aan een hoge mate van rechtszekerheid. De WHOA treedt op 1 januari 2021 in werking.

Meer informatie vindt u in onze twopager. De tekst is alleen beschikbaar in het Engels.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 36
+31 6 4316 3064
Christiaan Zijderveld

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 50
+31 6 2290 6791