bestuur

Wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG ingediend bij Tweede Kamer

13 december 2017
13 december 2017

Op 13 december 2017 heeft Minister Dekker het wetsvoorstel Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uitvoeringswet AVG) bij de Tweede Kamer ingediend. De Uitvoeringswet AVG regelt de formele intrekking van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanwijzing van de Autoriteit Persoonsgegevens als toezichthouder. De Uitvoeringswet AVG stelt tevens specifieke regels op gebieden waar de AVG de EU-lidstaten beleidsruimte geeft, zoals regels voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens (o.a. gezondheidsgegevens), belangrijke uitzonderingen op de toepasselijkheid en reikwijdte van de AVG, en het inpassen van de AVG in het bestaande bestuursrechtelijke wettelijk kader. Het voorstel is 'beleidsneutraal', wat wil zeggen dat met de Uitvoeringswet AVG de bestaande regels van de Wbp waar mogelijk worden gehandhaafd, tenzij dit in het licht van de AVG niet mogelijk is.

Written by:
Thomas de Weerd

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 69 85
+31 6 5165 9208
Jurre Reus

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Senior Associate
+31 20 605 65 76
+31 6 8380 3239