Excess of Powers in International Commercial Arbitration

25 mei 2021
25 mei 2021

Piotr Wilinski schrijft boek getiteld "Excess of Powers in International Commercial Arbitration". Het boek is gebaseerd op Piotr's PhD onderzoek over het begrip "overschrijding van bevoegdheden van scheidsgerechten". Deze rechtsvergelijkende analyse draagt bij aan een beter begrip van het concept van de opdracht van het scheidsgerecht en van de dubbele – scheidsrechterlijke en contractuele – aard ervan. Het boek vormt een nuttige leidraad voor arbiters, rechters en beoefenaars van juridische beroepen die betrokken zijn bij internationale arbitrage.

Hoewel in de internationale arbitragewetenschap ‘de opdracht van het scheidsgerecht’ een alledaags begrip is, blijft het een moeilijk te beschrijven concept waarvoor een juridische definitie ontbreekt. Het wordt vaak geassocieerd met andere begrippen als de missie, bevoegdheden, autoriteit of zelfs jurisdictie van het scheidsgerecht. Daardoor blijft de betekenis van ‘de opdracht van het scheidsgerecht’ ongrijpbaar en ontkomt het aan simpele classificatie.

Misschien is het daarom toch enigszins verrassend dat het niet naleven van de opdracht van het tribunaal een basis vormt om de scheidsrechterlijke uitspraak aan te vechten in de fase na de uitspraak (hetzij tijdens vernietigingsprocedures, hetzij tijdens de tenuitvoerlegging). Aangezien de opdracht van het scheidsgerecht een vaag begrip is, is het gevolg dat het breed wordt geïnterpreteerd en dit ondermijnt de fundamentele waarde van arbitrage - de onherroepelijkheid van de scheidsrechterlijke uitspraak.

Deze studie verkent de overeenkomsten en verschillen bij vorderingen tot vernietiging op basis van "schending van de opdracht" in een aantal geselecteerde rechtssystemen. Dit zijn de UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, de Conventie van New York (ook bekend als het Verdrag tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen) en het rechtsbestel in Frankrijk, Engeland en de VS.

Door te kijken naar de aspecten van wat de geselecteerde rechtssystemen als een "schending van de opdracht" beschouwen en het identificeren van gemeenschappelijke kenmerken wordt een bijdrage geleverd aan een beter begrip van het concept van de opdracht van het scheidsgerecht. Het doel van dit onderzoek is dan ook om een bouwsteen toe te voegen aan de definitie van de opdracht van het scheidsgerecht.

Het boek is hier verkrijgbaar. Indien u het boek wenst te bestellen, kunt u dit formulier invullen.
Written by:

Key Contact

Rotterdam
Professional Support Lawyer
+31 10 217 21 15
+31 6 8314 4124