Promotie Hans-Jan van Kralingen

27 maart 2020
27 maart 2020

Hans-Jan van Kralingen is op woensdag 26 februari 2020 in Leiden gepromoveerd op het proefschrift De ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht; deconstructie van een leerstuk. Zijn promotoren waren prof. W.J. Zwalve en prof. E. Koops. Prof. Mariëlle Koppenol-Laforce was lid van de leescommissie.

In artikel 230 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat het pand- en hypotheekrecht ondeelbaar is, maar wordt niet uitgelegd wat dat inhoudt. In de literatuur worden dan ook verschillende, soms tegenstrijdige, regels afgeleid uit de ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht. Door middel van een rechtshistorisch onderzoek heeft Hans-Jan onderzocht wat de ondeelbaarheid oorspronkelijk behelsde en heeft hij op grond daarvan enkele conclusies getrokken voor de betekenis van het leerstuk in het huidige Nederlandse recht. De ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht houdt kort gezegd in dat – indien partijen niet anders zijn overeengekomen – het gehele onderpand tot zekerheid strekt van elk deel van de verzekerde vordering.

Hans-Jan maakt deel uit van het team Public Law, Investigations & Corporate Crime. Verschillende collega's waren aanwezig bij de promotie.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Associate
+31 20 605 61 93
+31 6 8313 4612