event

Houthoff Buruma organiseert briefings in Houston en NY

16 oktober 2017

Houthoff Buruma organiseert in New York en Houston briefings met betrekking tot de risico’s en kansen van Nederlandse massaschade en de implicaties daarvan voor collectieve acties in de Verenigde Staten.

Buitenlandse investeerders zijn sinds het Morrison v. National Australia Bank arrest op zoek naar niet-Amerikaanse rechtssferen waar zij hun collectieve acties kunnen instellen. Zij hebben ontdekt dat het Nederlandse rechtsstelsel een van Europa’s meest liberale rechtsstelsels is dat mogelijkheden biedt voor dergelijke acties. Sinds 2005 is er door Nederlandse rechters een aantal grensoverschrijdende schikkingen met opt-out mogelijkheden bereikt en goedgekeurd. Er is momenteel een wetsvoorstel aanhangig dat in Nederland een collectieve actierecht op opt-out basis zal introduceren, waarmee het mogelijk wordt om namens leden van een groep schadevergoeding te vorderen, ongeacht het type vordering en de woonplaats van de groepsleden.

Albert Knigge, hoofd van de class actions praktijk, bespreekt de risico’s en mogelijkheden van de Nederlandse massaclaims.

De briefings zullen op 25 oktober 2017 in New York plaatsvinden (contactpersoon Helena Sprenger) en op 26 oktober 2017 in Houston (contactpersoon Carmen Bakas). 

Written by:
Albert Knigge

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 65 62
+31 6 5184 5323