banking

Houthoff benoemt drie nieuwe partners

01 juli 2019

1 juli 2019

Houthoff heeft per 1 juli 2019 Paul de Vries benoemd tot partner en Kyoko Tollenaar en Gerrit Oosterhuis benoemd tot associate partner.

Paul de Vries is als kandidaat-notaris werkzaam binnen de praktijkgroep Corporate/M&A. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames en andere strategische corporate transacties, zowel publiek als privaat. Hij is zeer ervaren in het adviseren over grensoverschrijdende herstructureringen, het opzetten van joint-ventures en complexe vennootschappelijke structuren en het adviseren over corporate governance. Hij adviseert aan grote, veelal internationale, ondernemingen, private-equity partijen en financiële instellingen. Paul publiceert en doceert regelmatig over ondernemingsrecht en corporate governance, en is in 2010 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van ondernemingsrecht.

Kyoko Tollenaar is als kandidaat-notaris werkzaam in de praktijkgroep Corporate/M&A. Zij is gespecialiseerd in het brede ondernemingsrecht, waaronder nationale en grensoverschrijdende fusies, omzettingen en overnames, joint ventures en herstructureringen. Daarnaast is zij een expert op het gebied van corporate governance. Ze adviseert zowel nationale als internationale beursgenoteerde en niet beursgenoteerde ondernemingen, als ook private equity investeerders. Voorts is zij onderdeel van het Japan Team van Houthoff.

Gerrit Oosterhuis is werkzaam binnen de Competition, EU & IP sectie van Houthoff. Hij is gespecialiseerd in het Nederlandse en Europese mededingingsrecht. Hij heeft veel ervaring met meldingen van complexe transacties bij de mededingingsautoriteiten (ACM en de Europese Commissie) en de coördinatie daarvan in meerdere jurisdicties. Ook geeft hij advies over compliance bij complexe samenwerkingsvormen, joint ventures en distributiestelsels. Tenslotte staat hij ondernemingen bij in geval van onderzoeken naar kartels en misbruik van machtspositie. Gerrit geeft leiding aan de vestiging van Houthoff te Brussel.

Written by:
Paul de Vries

Key Contact

Amsterdam
Notaris | Partner
+31 20 605 61 87
+31 6 4155 7508

Key Contact

Amsterdam
Kandidaat-notaris | Partner
+31 20 605 69 55
+31 6 5365 5667
Gerrit Oosterhuis

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner
+32 2 507 98 13
+32 4 7394 8686