Houthoff lanceert nieuwe WHOA Tool

16 februari 2021
16 februari 2021

Houthoff lanceert de WHOA Tool: een visualisatietool voor de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De tool is gratis en voor iedereen toegankelijk op whoa.houthoff.com.

Wat is de WHOA?

De WHOA is een Nederlandse pre-insolventieprocedure geïnspireerd op de ‘Scheme of Arrangement’ in de Britse Companies Act 2006 en Chapter 11 van Title 11 van de Amerikaanse Bankruptcy Code. De WHOA stelt een schuldenaar of herstructureringsdeskundige in staat om een akkoord aan te bieden dat ertoe kan bijdragen het faillissement van de schuldenaar te voorkomen. De WHOA is op 1 januari 2021 in werking getreden.

De WHOA combineert een efficiënt en flexibel kader voor het sluiten van pre-insolventieakkoorden met een hoge mate van ‘deal certainty’. Tot voor kort kende het Nederlandse insolventierecht een dergelijk instrument nog niet. De WHOA is een kaderregeling en stelt geen eisen aan de inhoud van een akkoord. Voorstanders kunnen een akkoord naar eigen inzicht opstellen (bijv. het vergroten en/of verminderen van schulden, debt for equity swap, verkoop van activa, beperkt tot slechts een onderdeel van de kapitaalstructuur, etc.). De WHOA biedt aan degene die een akkoord aanbiedt een hoge mate van flexibiliteit met betrekking tot het structureren van het proces (zoals timing, elektronische stemming, etc.).

De hoofdlijnen van de WHOA beschreven in een korte two-pager vindt u hier.

Wat doet de WHOA Tool?

De WHOA Tool visualiseert de veranderingen in de kapitaalstructuur van een onderneming, openstaande schulden en waardeverdeling onder een eventueel akkoord op basis van de WHOA. Als zodanig biedt de Tool u een eerste visuele indruk van een voorgesteld akkoord op basis van de WHOA en draagt bij aan een beter begrip van een dergelijk akkoord. Daarnaast biedt de Tool een eerste globale analyse van de waarschijnlijkheid of aan de belangrijkste toetsen voor homologatie van het akkoord op basis van de WHOA al dan niet wordt voldaan. Wij nodigen iedereen uit om de WHOA Tool te proberen op whoa.houthoff.com.

Houthoffs Restructuring & Insolvency praktijkgroep

De Tool is ontwikkeld door de Restucturing & Insolvency praktijkgroep van Houthoff. Klik hier voor meer informatie over Houthoffs Restructuring & Insolvency praktijk.
Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 65 36
+31 6 4316 3064
Christiaan Zijderveld

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 50
+31 6 2290 6791