Houthoff opgenomen in de GAR 100 van Global Arbitration Review

28 mei 2020
28 mei 2020

De Global Arbitration Review heeft de 13e editie van zijn GAR 100 gepubliceerd. Wij zijn vereerd om daarin te worden opgenomen als één van 's werelds meest vooraanstaande kantoren voor internationale arbitrage. De criteria voor het onderzoek waren onder meer reputatie, ervaring en de hoeveelheid werk.

Een samenvatting van Houthoff uit de bevindingen van de GAR

De sterke arbitragepraktijk wordt geleid door Dirk Knottenbelt, die voorzitter is van de Raad van Advies van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en bestuurslid van de Nederlandse Arbitrage Vereniging.

De praktijk heeft nog drie andere fulltime partners: Marielle Koppenol-Laforce (die leiding geeft in de Yukos zaak), Rob Meijer en de onlangs tot de maatschap toegetreden Thomas Stouten.

Wie zijn er cliënt?
Naast Rusland is Petrobras, het Braziliaanse staatsbedrijf voor olie en gas, een belangrijke cliënte die het kantoor heeft ingeschakeld om zich te verzetten tegen de tenuitvoerlegging van een vonnis op grond waarvan het 700 miljoen dollar aan schadevergoeding moet voldoen.

Staat van dienst
Het grootste succes van het kantoor kwam in 2016 toen het de rechtbank Den Haag ervan overtuigde om drie arbitrale vonnissen in het kader van het Verdrag inzake het Energiehandvest te vernietigen. In die vonnissen is Rusland veroordeeld tot betaling van 50 miljard dollar aan de voormalige meerderheidsaandeelhouders van Yukos Oil Company. Begin 2020 zijn de vonnissen echter weer van kracht geworden, toen het gerechtshof Den Haag alle rechtsmiddelen van Rusland afwees. Het cassatieberoep bij de Hoge Raad is nog aanhangig. Houthoff treedt samen met het Belgische kantoor Hanotiau & van den Berg op als advocaat in deze zaak.

Recente gebeurtenissen
Naast de Yukos-zaak heeft Houthoff Rusland vertegenwoordigd in vier procedures waarin verzocht was om vernietiging van verschillende vonnissen in het kader van investeringsverdragen ten gunste van Oekraïense investeerders in de Krim. In die zaken stellen zij dat hun investeringen in beslag zijn genomen na de annexatie van het grondgebied in 2014. Er staat in de vier zaken in totaal zo’n USD 7 miljard op het spel.

Het kantoor heeft ook samengewerkt met het Russische kantoor Ivanyan & Partners en het Zwitserse Schellenberg Wittmer om Rusland te vertegenwoordigen in andere lopende zaken in verband met de Krim bij het Permanent Hof van Arbitrage.

In 2018 heeft Houthoff de in Texas gevestigde onderneming Wells Ultimate Service geholpen een uitspraak van de Internationale Kamer van Koophandel (IKK) te verkrijgen waarin een dochteronderneming van het nationale olie- en gasbedrijf van Venezuela PDVSA is veroordeeld tot betaling van USD 12 miljoen vanwege het niet nakomen van een contract voor de aankoop van motoren die op boorplatforms worden gebruikt. Het gerechtshof Den Haag heeft het vonnis eind 2019 echter gedeeltelijk vernietigd op grond van het feit dat het onderliggende contract door corruptie was verkregen. Houthoff was ook raadsman in de vernietigingsprocedure.

Opmerkingen van cliënten
Een cliënte prijst de "naadloze" dienstverlening van Houthoff en het vermogen van de advocaten om in zaken snel de specifieke kenmerken van de sector te leren kennen. Knottenbelt en Stouten zijn "prettig om mee samen te werken" en "begaafd" op het gebied van casemanagement en voorbereiding, en hebben indrukwekkende vaardigheden op het gebied van pleitbezorging.
Written by:
Dirk Knottenbelt

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 24 72
+31 6 5155 9271
Marielle Koppenol-Laforce

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 25 25
+31 6 5152 1024
Rob Meijer

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 08
+31 6 5149 4309

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Partner
+31 10 217 29 35
+31 6 1486 1531