Houthoff

Reactie namens Houthoff

op het consultatievoorstel tot aanpassing van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht
14 september 2018

Op 31 mei 2018 is door de overheid het wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht ter internetconsultatie aangeboden. Het conceptvoorstel past de regels aan met betrekking tot het verzamelen van informatie en bewijs voorafgaand en tijdens een procedure. Het beoogt ook de verschillende bewijsverrichtingen op elkaar af te stemmen. Tevens wordt de regiefunctie van de rechter versterkt.

De consultatietermijn is geëindigd op 29 juli 2018. Houthoff heeft een reactie op het concept wetsvoorstel ingediend. De reactie vindt u hier.

Written by:
Elselique Hoogervorst

Key Contact

Amsterdam
Professional Support Lawyer
+31 20 605 64 57
+31 6 1926 6489
Remme Verkerk

Key Contact

Rotterdam
Advocaat | Counsel
+31 10 217 29 28
+31 6 1304 8574