Lex Mundi COVID-19 Global Competition Measures Report

01 mei 2020
1 mei 2020

Lex Mundi heeft, met behulp van Houthoff, een rapport opgesteld waarin een overzicht wordt gegeven van mededingingsmaatregelen die in meer dan 70 rechtsgebieden wereldwijd zijn genomen in het kader van COVID-19: het Lex Mundi COVID-19 Global Competition Measures Report.

In dit rapport wordt nader ingegaan op de impact die het virus heeft op fusiebeoordelingen, onderzoeken en rechtszaken in het kader van de mededinging, handhavingsprioriteiten, samenwerking tussen concurrenten, prijsafspraken, misleidende advertenties en overige overheidsmaatregelen (op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau).

Het Nederlandse hoofdstuk van het Lex Mundi COVID-19 Global Competition Measures Report is namens Houthoff opgesteld door onze deskundigen.

Over Lex Mundi

Lex Mundi is het grootste internationale netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren ter wereld. Bij dit netwerk zijn uitsluitend advocatenkantoren aangesloten die over bewezen deskundigheid beschikken en die doorlopend grondig worden geëvalueerd. Houthoff is het enige Nederlandse advocatenkantoor dat deel uitmaakt van Lex Mundi.
Written by:
Weyer VerLoren van Themaat

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 83
+31 6 5365 5833
Gerrit Oosterhuis

Key Contact

Brussel
Advocaat | Partner
+32 2 507 98 13
+32 4 7394 8686