Juridische vragen tijdens de coronacrisis

17 maart 2020
17 maart 2020

De grote onrust die is ontstaan door de gevolgen van het coronavirus brengt de meest uiteenlopende vraagstukken en risico's met zich mee, zonder twijfel ook voor uw mensen en bedrijf. En al zijn het onzekere tijden, met het juiste juridische advies is een deel van die onzekerheid te voorkomen of te verminderen.


Wij hebben er alles aan gedaan om al onze 6oo kantoorgenoten veilig en met oog voor onze omgeving een goede werkplek thuis te geven. De gezondheid van onze mensen en hun families, en het blijven bijstaan van onze cliënten, is daarbij onze voornaamste inzet. Onze dienstverlening voor u als cliënt of relatie zullen wij met alle middelen die wij hebben graag en goed continueren.

Onze teams kunnen u helpen met het beantwoorden van onder meer de volgende vragen.

  • Kan jegens toeleveranciers of afnemers een beroep op overmacht worden gedaan?
  • Is het mogelijk om contracten op te zeggen, te wijzigen of te ontbinden of kunnen betalingen onder contracten worden opgeschort?
  • Mag ik werknemers controleren op corona?
  • Kwalificeert de huidige situatie als een "material adverse event" onder een overname- of ander commercieel contract en wat zijn daarvan de gevolgen?
  • Kan een beroep worden gedaan op werktijdverkorting?
  • Moet de algemene vergadering van aandeelhouders worden uitgesteld?
  • Wat zijn de mogelijkheden om belastingaanslagen later te betalen of betaalde BTW eerder terug te vragen?
  • Welke maatregelen moeten er worden genomen bij onverhoopte betalingsproblemen of erger ter voorkoming van eventuele (bestuurders) aansprakelijkheid?
  • Welke (staats)steunmaatregelen zijn er en hoe kan daar gebruik van worden gemaakt?
  • Op welke wijze kan er tijdig worden geherstructureerd en wat zijn daarbij de do's and don'ts richting financiers, aandeelhouders en andere betrokkenen?


Via onze website, LinkedIn-pagina en nieuwsbrieven blijven wij u informeren over de juridische consequenties die worden veroorzaakt door de huidige crisis.

Wij begrijpen dat u nu, misschien wel meer dan ooit, robuust advies nodig heeft, waarbij diepe marktkennis onontbeerlijk is. Onze advocaten, notarissen en belastingadviseurs staan u daarin graag bij. Het is onze ambitie de gevolgen van de coronacrisis samen met onze cliënten tot het minimum te beperken. Voor vragen kunt u zich richten tot uw gebruikelijke Houthoff contact of corona@houthoff.com.

Veel wijsheid, succes en vooral gezondheid gewenst voor u en uw naasten. 

Written by:

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Managing Partner
+31 20 605 61 86
+31 6 5373 9632