Houthoff

Reactie namens Houthoff op conceptwetsvoorstel fiscaal verschoningsrecht

27 oktober 2020
27 oktober 2020

Namens Houthoff hebben Alexander van der Voort Maarschalk, Fyrone Denny en Diede van der Voort gereageerd op het consultatievoorstel tot aanpassing van het wettelijke verschoningsrecht in belastingzaken.

In de zomer van 2020 heeft het kabinet een conceptwetsvoorstel tot aanpassing en verduidelijking van het verschoningsrecht van advocaten en notarissen jegens de belastingdienst in consultatie gebracht.

Volgens Houthoff is de voorgestelde aanpassing onnodig en leidt invoering van het voorstel tot onduidelijkheid over de reikwijdte van het verschoningsrecht. Het voorstel kan zelfs leiden tot een sterke inperking van het verschoningsrecht en een meldplicht van advocaten en notarissen op grond van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.

De reactie van Alexander van der Voort Maarschalk, Fyrone Denny en Diede van der Voort leest u hier.
Written by:
Alexander van der Voort Maarschalk

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Partner
+31 20 605 61 12
+31 6 5140 5058

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Associate
+31 20 605 69 72
+31 6 2037 4706

Key Contact

Amsterdam
Tax Lawyer | Advocaat | Associate
+31 20 605 61 84
+31 6 8303 4288