banking

Roel Theissen naar Houthoff

01 november 2017

Roel Theissen (1968) is per 1 november in dienst getreden als advocaat bij Houthoff. Theissen is gespecialiseerd in prudentieel toezicht, het rechtsgebied dat ziet op de soliditeit van banken, verzekeraars en andere financiële instellingen. 

Binnen het speelveld van financieel toezicht is Theissen een expert op het punt van de nationale en internationale regelgeving op het gebied van het prudentiele toezicht. Hij heeft op dit gebied onder meer een handboek geschreven over het Europese toezicht op banken en hoe dit past in het systeem van prudentieel en gedragstoezicht op de financiële sector (EU Banking Supervision). Tevens is hij gepromoveerd op de intensivering van de regulering van banken tijdens de meest recente en daaraan voorafgaande crisis (‘Are EU Banks Safe?’). 

Bij Houthoff gaat Theissen zich met name toeleggen op advisering van financiële instellingen of hun cliënten over de interpretatie en toepassing van Europese en/of Nederlandse wetgeving. Bijvoorbeeld de behandeling van kapitaal of (de verkoop van) vorderingen, de markttoegang, of de liquidatie van banken en verzekeraars. Dit kan proactief ter voorbereiding op discussies met de toezichthouders, of juist indien er al een verschil van mening is. Ook gaat hij zich bezig houden met de interne opleiding en kennisversterking binnen Houthoff op dit snel groeiende rechtsgebied.

"Met zijn uitgebreide kennis van het prudentiele recht is Roel een bijzonder waardevolle versterking voor ons team. Wij zullen met de unieke en diepgaande kennis van Roel op het punt van het prudentiele toezicht onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn", zegt Berry van Wijk, advocaat-partner bij Houthoff en gespecialiseerd in het toezicht op de financiële sector met een focus op de verzekeringssector, in welke sector zij verzekeraars en makelaars bijstaat in hun contacten met de toezichthouders, de ontwikkeling van producten en distributie kanalen, hun onderlinge geschillen en de discussies met klanten.

Written by:
Roel Theissen

Key Contact

Amsterdam
Advocaat | Counsel
+31 20 605 61 05
+31 6 8234 6438